bgware

Chuyển tên miền quốc tế

Khi bạn đã đăng ký tên miền tại nơi khác, nhưng muốn quản lý tại NGÔI SAO SỐ. Chuyển domain từ nơi khác về NGÔI SAO SỐ tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại Ngôi Sao Số với bảng giá domain hiện tại ở NGÔI SAO SỐ.

Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về NGÔI SAO SỐ.

1.     Bạn kiểm tra domain không bị lock:

Domain không lock (domain trạng thái active), thông tin email khi whois tại https://www.ngoisaoso.vn/kiem-tra-ten-mien/ phải là địa chỉ email của bạn check được. Bạn đề nghị nhà cung cấp domain trước đó cung cấp số Authorization Key.

2.     Vui lòng đăng ký transfer tại đây.

  • Chuyển tên miền về NGÔI SAO SỐ không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn NGÔI SAO SỐ tự động gia hạn thêm 1 năm.
  • Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về NGÔI SAO SỐ  quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.

Chuyển tên miền Việt Nam .VN

1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký (mẫu transfer) (2 bản). Kèm theo mẫu thay đổi thông tin (1 bản) có xác nhận chủ thể. (Dowload mẫu bản khai )

2. Bạn mang mẫu transfer (2 bản) sang nhà đăng ký cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận. Bạn gửi bản khai hợp lệ này qua NGÔI SAO SỐ làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)

Chuyển tên miền về Ngôi Sao Số không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn NGÔI SAO SỐ tự động gia hạn thêm 1 năm.

  • Sau khi hòan tất thủ tục chúng tôi sẽ chuyển đổi tên miền về NGÔI SAO SỐ và cung cấp account cho bạn quản lý.
  • Trường hợp bạn sử dụng DNS tại NGÔI SAO SỐ, bạn sẽ được cung cấp cpanel quản lý.
  • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế.
  • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây