KHU VỰC TẢI VỀ CÁC MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

STT TÊN TẬP TIN  
1 Bản khai đăng ký tên miền mới dành cho tổ chức download-cloud Tải về
2 Bản khai đăng ký tên miền mới cá nhân download-cloud Tải về
3 Bản cam kết đăng ký lại tên miền download-cloud Tải về
4 Bản cam kết thay đổi chủ thể download-cloud Tải về
5 Bản khai chuyển đổi làm đại lý download-cloud Tải về
6 Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký download-cloud Tải về
7 Bản khai thay đổi thông tin liên hệ cá nhân download-cloud Tải về
8 Đơn đề nghị cung cấp AUTHORIZATION CODE download-cloud Tải về
9 Đơn nghị Push Domain download-cloud Tải về
10 Bản khai hủy tên miền cá nhân download-cloud Tải về
11 Bải khai hủy tên miền tổ chức download-cloud Tải về

 
Tổng số đánh giá từ người dùng: 0 trong 0 đánh giá
Đánh giá của cậu