bgware

Chính sách sử dụng cookie, tín hiệu web và những công nghệ tương đương của ngôi sao số

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được sự cho phép của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tín hiệu web và các công nghệ tương đương khác để giúp trải nghiệm của bạn được tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn, vì mục đích quảng cáo và để cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của mình.

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin bên dưới sẽ cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng về những công nghệ mà chúng tôi sử dụng cũng như mục đích sử dụng những công nghệ này, nhưng nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu thêm bất kỳ thông tin nào, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline 7300 9116

Sự đồng ý của bạn

Bằng việc tiếp tục sử dụng và điều hướng các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, bạn đang đồng ý với việc sử dụng cookie, tín hiệu web và những công nghệ tương đương của chúng tôi (bao gồm cả cookie của Bên thứ ba) như được mô tả ở đây và trong Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận những công nghệ này liên quan đến việc truy cập của bạn hoặc việc sử dụng các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, bạn có thể dừng việc truy cập cũng như sử dụng trang web của chúng tôi và bên thứ ba.

Cookie, tín hiệu web và những công nghệ tương đương là gì?

Những công nghệ này là những tập tin dữ liệu nhỏ được đặt trong máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn (gọi chung là “thiết bị”) cho phép chúng tôi ghi lại các thông tin khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, tin nhắn và công cụ khác của chúng tôi. Mặc dù những công nghệ này thường được gọi chung là “Cookie” nhưng từng công nghệ sẽ có chức năng, hoạt động khác nhau và sẽ được giải thích cụ thể hơn dưới đây:

Cookie: Đây là những tập tin văn bản nhỏ (thường được tạo thành từ các chữ cái và con số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc xem một tin nhắn. Các cookie cho phép một trang web nhận dạng một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Có một số loại cookie:

  • Cookie phiên hết hạn vào lúc kết thúc phiên trình duyệt của bạn và cho phép chúng tôi liên kết các hoạt động của bạn trong suốt phiên trình duyệt cụ thể đó.
  • Cookie dài hạn được lưu trữ trên thiết bị của bạn ở giữa các phiên trình duyệt, cho phép chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn hoặc hoạt động của bạn trên nhiều trang web.
  • Cookie của bên thứ nhất là những cookie được đặt bởi một trang web mà người dùng đang truy cập tại một thời điểm để duy trì lâu dài các cài đặt của bạn (ví dụ như khi đang ở trong trang web của chúng tôi).
  • Cookie của bên thứ ba do một trang web hoặc miền khác với trang web hoặc miền mà bạn đang truy cập đặt trong trình duyệt của bạn. Nếu một người dùng truy cập một trang web và một đối tượng khác đặt một cookie thông qua trang web đó thì đây sẽ là cookie của bên thứ ba.

Khi bạn truy cập vào một trang web sử dụng cookie, bạn có thể được yêu cầu điền mẫu đơn cung cấp thông tin cá nhân; chẳng hạn như tên, địa chỉ email và các sở thích của bạn. Thông tin này được đóng gói thành một cookie và gửi đến trình duyệt của bạn (Chrome, Firefox, Safari, v.v.), sau đó trình duyệt lưu trữ thông tin để sử dụng về sau này. Lần tiếp theo khi bạn truy cập vào cùng trang web đó, trình duyệt của bạn sẽ gửi cookie đến máy chủ. Tin nhắn được gửi về cho máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.

Tín hiệu web: Những tập tin nhỏ (ngoài ra còn được gọi là “thẻ ảnh”, “pixel”, hoặc “thẻ tập lệnh”) có thể được tải lên các trang web, ứng dụng và công cụ của chúng tôi để có thể hoạt động phối hợp với cookie để xác định người dùng của chúng tôi cũng như cung cấp các dữ liệu được ẩn danh dựa trên hành vi của họ.

Công nghệ tương đương: Những công nghệ lưu trữ thông tin trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn bằng cách tận dụng các đối tượng được chia sẻ nội bộ hoặc lưu trữ cục bộ, chẳng hạn như flash cookie, HTML 5 cookie và các phương thức phần mềm ứng dụng web khác. Những công nghệ này có thể hoạt động trên tất cả các trình duyệt của bạn và trong một số trường hợp có thể sẽ không được trình duyệt của bạn quản lý hoàn toàn mà có thể yêu cầu việc quản lý trực tiếp thông qua các ứng dụng đã cài đặt hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi không sử dụng các công nghệ này để lưu trữ các thông tin với mục đích hướng bạn đến các quảng cáo dù trong hay ngoài các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie, tín hiệu web và công nghệ tương đương nào? Nhằm mục đích gì?

Các cookie, tín hiệu web và công nghệ tương đương của chúng tôi phục vụ nhiều mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết đối với quá trình hoạt động chức năng của các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất hoặc cung cấp thêm cho bạn các chức năng tương đương, hoặc giúp chúng tôi phục vụ các chiến lược quảng cáo liên quan và có mục tiêu hướng đến. Bao gồm các loại sau:

Cần Thiết: Các cookie, tín hiệu web và công nghệ tương đương “Cần Thiết” cho phép bạn di chuyển khắp trang web và sử dụng các tính năng thiết yếu chẳng hạn như khu vực bảo mật và giỏ mua sắm. Không có những công nghệ này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Vui lòng lưu ý rằng những công nghệ này không thu thập bất kỳ thông tin nào về bạn có thể được sử dụng để tiếp thị hoặc ghi nhớ những nơi mà bạn đã truy cập trên internet. Chấp nhận các công nghệ này là một điều kiện sử dụng các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, do đó nếu bạn ngăn chặn tải những công nghệ này, chúng tôi không thể đảm bảo việc sử dụng của bạn và/hoặc mức độ bảo mật bên trong sẽ thể hiện như thế nào trong quá trình truy cập của bạn.

Hiệu Suất: Các cookie, tín hiệu web và công nghệ tương đương “Hiệu Suất” thu thập các thông tin về cách thức mà bạn sử dụng trang web của chúng tôi (Ví dụ: bạn truy cập những trang nào và bạn có gặp phải bất kỳ lỗi nào hay không). Những cookie này không thu thập bất kỳ thông tin nào có thể định danh bạn và chỉ được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện cách thức trang web của chúng tôi hoạt động, hiểu những mối quan tâm thu hút người dùng của chúng tôi cũng như đo lường hiệu quả của nội dung bằng cách cung cấp số liệu thống kê và dữ liệu ẩn danh về cách thức trang web của chúng tôi được sử dụng. Chấp nhận các công nghệ này là một điều kiện sử dụng các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, do đó nếu bạn ngăn chặn tải những công nghệ này, chúng tôi không thể đảm bảo việc sử dụng của bạn và/hoặc mức độ bảo mật bên trong sẽ thể hiện như thế nào trong quá trình truy cập của bạn.

Hoạt Động: Những cookie, tín hiệu web hoặc công nghệ tương đương “Hoạt Động” được sử dụng để cung cấp các dịch vụ hoặc để ghi nhớ các cài đặt để cải thiện quá trình truy cập của bạn.

Quảng Cáo: Các cookie của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba và tín hiệu web “Quảng Cáo” có thể được đặt bởi các trang web, ứng dụng hoặc công cụ của chúng tôi để truyền tải nội dung, trong đó có các quảng cáo liên quan đến sản phẩm, phù hợp với các sở thích cụ thể của bạn trên các trang web của chúng tôi hoặc các trang web của bên thứ ba. Những công nghệ này cho phép chúng tôi hiểu rõ các chiến lược quảng cáo của chúng tôi hữu ích như thế nào, đồng thời cải thiện mức độ phù hợp của các nội dung được truyền tải đến người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi trong việc truyền tải trên cùng các chức năng tương đương, điều này có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ được sự cho phép của chúng tôi cũng có thể đặt các cookie, tín hiệu web và công nghệ tương đương trên thiết bị của bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi (cookie bên thứ ba). Những thành phần đó cũng có thể thu thập thông tin giúp họ xác định thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc các yếu tố định danh duy nhất hoặc yếu tố định danh thiết bị khác.

Cách thức quản lý, kiểm soát và xóa các cookie, tín hiệu web và công nghệ tương tự

Bạn có thể chặn các cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một vài cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả các cookie (bao gồm cả cookie “Cần Thiết”), việc này có thể sẽ giới hạn bạn sử dụng những một số tính năng hoặc chức năng trên trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ gửi cookie ngay khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.Vui lòng lưu ý rằng như mô tả thêm trong Chính sách bảo mật thông tin, chúng tôi hiện không sửa đổi các hoạt động của mình khi chúng tôi nhận được tín hiệu “Không theo dõi” từ trình duyệt của người truy cập.

Các trình duyệt internet cho phép bạn thay đổi các cài đặt cookie của mình. Những cài đặt này thường được tìm thấy trong menu 'Tùy chọn' hoặc 'Ưu tiên' của trình duyệt internet của bạn. Để hiểu các cài đặt này, các liên kết sau đây có thể hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn 'Trợ giúp' trong trình duyệt internet của mình để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn muốn rút sự chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào, bạn sẽ cần phải xóa các cookie bằng các cài đặt trình duyệt internet của mình.

Xem thêm thông tin về cookie

  • Thông tin hữu ích về cookie, bao gồm thông tin về việc xóa hoặc chặn cookie, có thể được tìm thấy tại: http://www.allaboutcookies.org
  • Phần hướng dẫn về quảng cáo hành vi và bảo mật trực tuyến đã được ngành công nghiệp quảng cáo internet giới thiệu có thể được tìm thấy tại: http://www.youronlinechoices.eu
  • Thông tin về hướng dẫn cookie ICC (UK) UK có thể được tìm thấy trên một phần ở trang web ICC: http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy

Ngày cập nhật: 20/07/2018

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây