bgware

Chính sách về Chứng thư số SSL

Các Điều khoản dịch vụ Chứng thư số SSL (‘Bảo mật website’, ‘Chứng chỉ SSL’, ‘Chứng nhận SSL’) này là thỏa thuận pháp lý giữa Công ty TNHH Ngôi Sao Số ('Ngôi Sao Số', 'chúng tôi') và mỗi khách hàng của chúng tôi ('bạn', 'Quý khách', ‘khách hàng’) khi sử dụng dịch vụ Chứng thư số SSL.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào, ngoại trừ những trường hợp cần khẩn trương, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 10 ngày làm việc qua email về bất kỳ sửa đổi nào.
Khi sử dụng dịch vụ Chứng thư số SSL tại Ngôi Sao Số, bạn phải hiểu, đồng ý và chấp thuận những điều kiện ràng buộc của Thỏa thuận sau đây, cùng với những Quy định chung về các dịch vụ tại Ngôi Sao Số bao gồm không giới hạn

1. Các định nghĩa và Giải thích từ ngữ:

SSL (Secure Sockets Layer): Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

CA (Certificate Authority): Là tổ chức cấp phát chứng chỉ SSL. Dịch vụ chứng thư số SSL tại Ngôi Sao Số được cấp phát bởi các CA: GeoTrust, Comodo, Symantec.

Public Key: Là khoá công khai có chức năng xác định thông tin và mã hóa các tập tin hoặc dữ liệu trước khi được truyền tải trên internet.

Private Key: Là khoá bảo mật riêng (còn gọi là khoá bí mật) được tạo cùng với quá trình tạo CSR. Private Key kết nối với Public Key bằng cách sử dụng cùng một thuật toán mã hóa để giải mã thông tin dữ liệu đã mã hóa bởi Public Key.

CSR (Certificate Signing Request): Là một đoạn text đã được mã hoá chứa thông tin của chủ sở hữu tên miền đăng ký chứng thư số SSL, CSR được tạo ra để yêu cầu CA cấp phát SSL.

CRT (Certificate): Là tập tin có nội dung là một đoạn text đã được mã hoá do CA cung cấp và gửi về cho chủ thể tên miền đăng ký chứng thư số SSL. CRT mã chứng thư SSL dựa trên những thông tin được khai báo trong CSR và đã được xác minh. Tập tin CRT dùng để cài đặt SSL trên máy chủ website, email.

Wildcard SSL: Là loại chứng thư dành cho các website có nhu cầu sử dụng cho nhiều tên miền con khác nhau. Ví dụ: forum.domain.tld, blog.domain.tld, shop.domain.tld, ...

UCC/SAN SSL: Là mua thêm tên miền để tích hợp vào chứng chỉ SSL. Còn có những cách gọi khác như: Unified Communication Certificate/ Subject Al-ternative Name SSL, UCC SSL, SAN SSL, Mutil-Domain SSL, UC Certificate, UC/SAN SSL hay UCC/SAN SSL, SAN(s), SANs.

DV SSL (Domain Validation SSL): Là chứng thư SSL xác thưc tên miền dành cho cá nhân. DV SSL chỉ yêu cầu xác minh quyền sở hữu tên miền.

OV SSL (Organization Validation SSL): Là chứng thư SSL xác thưc tên miền dành cho Tổ chức/ Doanh nghiệp. OV SSL yêu cầu xác minh Doanh nghiệp/ Tổ chức đăng ký SSL đang hoạt động và đang sở hữu tên miền cần đăng ký chứng thư SSL.

EV SSL (Extended Validation SSL): Là chứng thư SSL mở rộng được CA xác minh rất kỹ lưỡng trước khi phát hành cho Doanh nghiệp/ Tổ chức. Khi truy cập website, trên thanh địa chỉ của trình duyệt người dùng sẽ nhận thấy xuất hiện một ổ khóa nhỏ màu xanh và tiền tố HTTPS hiển thị đầy đủ thông tin của doanh nghiệp.

Email Approve: Còn gọi là địa chỉ Email xác thực (hoặc mail Approve). Đây là địa chỉ Email của người đăng ký chứng thư số SSL dùng để nhận các thông tin của CA, xác nhận các thông tin khi CA yêu cầu.

Địa chỉ Email Approve bắt buộc phải thoả các điều kiện sau đây:

 • Địa chỉ email Approve phải đang tồn tại và có thể Gửi/ Nhận tốt trong suốt quá trình đăng ký chứng thư số SSL.
 • Tên miền (sau @) bắt buộc phải là tên miền đang đăng ký chứng thư số SSL và phải là 1 trong 5 địa chỉ email sau đây:
 • admin@domain.tld (mặc định – thường dùng)

  administrator@domain.tld

  postmaster@domain.tld

  hostmaster@domain.tld

  webmaster@domain.tld

  Lưu ý: domain.tld là tên miền bạn đăng ký chứng thư số SSL. ví dụ: website bạn muốn đăng ký SSL là ngoisaoso.vn thì domain.tld của bạn sẽ là ngoisaoso.vn

2. Điều khoản chung:

2.1. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng trước khi đăng ký chứng thư số SSL bạn đã khởi tạo mã CSR và mã Private Key với các thông tin được chính bạn khai báo rỏ ràng và chính xác. Chúng tôi chỉ hỗ trợ chuyển mã CSR đến CA để gửi yêu cầu đăng ký SSL cho bạn.

2.2. Bạn phải chắc chắn rằng tất cả thông tin mà bạn khai báo khi đăng ký chứng thư số SSL là đầy đủ và chính xác theo quy định của CA. Ngôi Sao Số không chịu trách nhiệm và cũng không lưu giữ với bất kỳ thông tin gì mà bạn đã khai báo và cung cấp trong CSR khi tiến hành đăng ký chứng thư số SSL.

2.3. Private Key là chìa khoá rất quan trọng dùng để giải mã thông tin dữ liệu truyền tải và dùng để cài đặt SSL trên máy chủ sau khi hoàn tất đăng ký chứng thư số SSL. Bạn phải chắc chắn rằng bạn đã lưu giữ Private Key cẩn thận, trong trường hợp bạn cần cung cấp Private Key cho Ngôi Sao Số hỗ trợ cài đặt chứng thư số SSL trên máy chủ website, email bạn phải hiểu và đồng ý rằng Ngôi Sao Số không lưu giữ Private Key của bạn và không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bảo mật thông tin của SSL.

2.4. Bạn phải chắc chắn rằng trước khi đăng ký SSL bạn đã có địa chỉ Email Approve. Bạn phải luôn theo dõi Email Approve của mình để nhận thông tin từ CA và xác nhận tất cả thông tin của CA gửi về cho bạn.

2.5. Ngôi Sao Số không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sai sót hoặc thiếu sót thông tin mà bạn đã khai báo trước khi tiến hành đăng ký chứng thư số SSL.

2.6. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng việc xác minh thông tin giữa bạn và CA, bao gồm xác minh qua Email Approve và điện thoại (nếu có) sẽ được diễn ra riêng tư giữa bạn và CA, hoàn toàn không có sự can thiệp của Ngôi Sao Số.

2.7. Đối với gói chứng thư số OV SSL (Organization Validation SSL) hoặc EV SSL (Extended Validation SSL) có xác thực Doanh nghiệp/ Tổ chức, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã khai báo đầy đủ thông tin chính xác theo đúng thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức đã được đăng ký trên giấy phép kinh doanh và phải khai báo trên các trang web lưu thông tin Doanh nghiệp sau đây:

 • Đối với GeoTrust SSL, Symantec SSL: Bạn phải khai báo thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức trên trang www.yp.vn
 • Đối với Comodo SSL: Bạn phải khai báo thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức trên trang Dun & Bradstreet (D&B) www.upik.de
 • Lưu ý: Các nhà cấp phát SSL (CA) sẽ tra cứu và xác minh thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức dựa trên thông tin đã được lưu trữ tại các trang web thông tin Doanh nghiệp trên.

2.8. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thời gian cấp phát chứng chỉ SSL, bởi phụ thuộc vào yếu tố xác minh thông tin giữa bạn và nhà cấp phát SSL (CA), múi giờ làm việc của CA.

2.9. Đối với website đang lưu trữ tại bên thứ ba hoặc trên máy chủ Cloud Server không kèm theo gói Hỗ trợ Cao cấp tại Ngôi Sao Số, trường hợp bạn yêu cầu Ngôi Sao Số cài đặt chứng thư số SSL có tính phí cho website, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để các chuyên gia của chúng tôi thực hiện cài đặt cho bạn và bạn phải đồng ý rằng các chuyên gia của chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến rò rỉ thông tin, an toàn bảo mật, dữ liệu của máy chủ hoặc website của bạn. Các chuyên gia của chúng tôi chỉ thực hiện cài đặt chứng thư số SSL trên website, không thực hiện cài đặt chứng thư số SSL trên dịch vụ Email.

2.10. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng cả Ngôi Sao Số và bạn đều phải phụ thuộc vào tất cả các quy định, các điều khoản ràng buộc về chứng thư số SSL của chính nhà cấp phát SSL (CA), bao gồm không giới hạn.

3. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

3.1. Khai báo chính xác các thông tin khi tạo mã CSR và cung cấp mã CSR hợp lệ khi yêu cầu đăng ký chứng thư số SSL tại Ngôi Sao Số.

3.2. Khai báo chính xác các thông tin khi tạo mã CSR và cung cấp mã CSR hợp lệ khi yêu cầu đăng ký chứng thư số SSL tại Ngôi Sao Số.

3.3. Lưu giữ mã CSR và mã Private Key cẩn thận để cài đặt sau này.

3.4. Khai báo địa chỉ Email Approve trước khi gửi yêu cầu cấp phát SSL đến CA.

Lưu ý: Bạn thực hiện trên trang id.ngoisaoso.vn. Vui lòng xem hướng dẫn cách thực hiện tại đây.

3.5. Nếu chứng thư số đăng ký là gói SSL OV SSL (Organization Validation SSL) hoặc EV SSL (Extended Validation SSL): Phải khai báo chính xác thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức theo đúng thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức đã được đăng ký trên giấy phép kinh doanh trên các trang www.yp.vn hoặc trang Dun & Bradstreet (D&B) www.upik.de (đã nêu tại khoản 2.7).

3.6. Theo dõi, kiểm tra Email Approve để nhận và xác nhận thông tin từ CA gửi về.

3.7. Xác nhận thông tin qua điện thoại (có thể bằng tiếng Anh) từ nhà cấp phát SSL (CA) liên hệ để xác minh thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức.

3.8. Sau khi nhận tập tin CRT từ nhà cấp phát SSL, bạn có thể tự cài đặt lên máy chủ website, email của mình. Nếu bạn cần sự hỗ trợ của Ngôi Sao Số để thực hiện cài đặt chứng thư số SSL lên website, email của bạn, bạn phải cung cấp đầy đủ 3 tập tin: CRT, CA và Private Key hợp lệ để chúng tôi kiểm tra và cài đặt cho bạn. Chúng tôi chỉ tiếp nhận những tập tin đính kèm theo yêu cầu cài đặt SSL được gửi từ mục Yêu cầu trên trang id.ngoisaoso.vn.

4. Quyền và trách nhiệm của Ngôi Sao Số

4.1. Cung cấp đúng dịch vụ chứng thư số SSL mà khách hàng đã lựa chọn đăng ký.

4.2. Tư vấn đầy đủ các tính năng, điều kiện sử dụng, bảng giá dịch vụ SSL.

4.3. Hỗ trợ công cụ để khách hàng thực hiện tạo CSR/ Private Key, kiểm tra thông tin SSL.

4.4. Cung cấp các hướng dẫn về thao tác, quy trình, những lưu ý cần thiết, … khi đăng ký và sử dụng chứng thư số SSL.

4.5. Hỗ trợ cho khách hàng trong việc liên hệ với nhà cung cấp SSL (GeoTrust, Comodo, Symantec,...).

4.6. Thực hiện Reissue (tức huỷ và đăng ký mới lại) chứng thư số SSL theo yêu cầu của khách hàng.

5. Cài đặt chứng thư số SSL

5.1. Cài đặt SSL miễn phí:
Ngôi Sao Số thực hiện cài đặt chứng thư số SSL miễn phí đối với các trường hợp sau đây:

 • Chứng thư số SSL được đăng ký tại Ngôi Sao Số và có yêu cầu cài đặt vào một website thuộc dịch vụ Cloud Hosting tại Ngôi Sao Số.
 • Chứng thư số SSL được đăng ký tại Ngôi Sao Số và có yêu cầu cài đặt vào một email domain thuộc dịch vụ Email Pro (cPanel) tại Ngôi Sao Số.
 • Chứng thư số SSL được đăng ký tại Ngôi Sao Số và có yêu cầu cài đặt vào một website thuộc dịch vụ Cloud Server có kèm theo gói Hỗ trợ Cao cấp tại Ngôi Sao Số.

5.2. Cài đặt SSL có tính phí:
Ngôi Sao Số thực hiện cài đặt chứng thư số SSL theo yêu cầu có tính phí.

Bạn có thể đăng nhập vào trang https://id.ngoisaoso.vn để chọn loại yêu cầu có tính phí và gửi yêu cầu cho kỹ thuật Ngôi Sao Số thực hiện cài đặt chứng thư số SSL cho bạn với một trong hai loại yêu cầu sau đây:

 • Cài đặt SSL Internal: Chứng thư số SSL đăng ký tại Ngôi Sao Số hoặc tại bất kỳ bên thứ ba nào và yêu cầu cài đặt SSL vào một website thuộc dịch vụ Cloud Hosting, Email Pro (cPanel) hoặc Cloud Server tại Ngôi Sao Số.
 • Cài đặt SSL External: Chứng thư số SSL phải được đăng ký tại Ngôi Sao Số và có yêu cầu cài đặt vào một website thuộc bên ngoài hệ thống máy chủ tại Ngôi Sao Số. Chúng tôi chỉ thực hiện cài đặt SSL External vào website, không thực hiện cho bất kỳ dịch vụ email bên thứ ba.

Khi cài đặt chứng thư số SSL, kỹ thuật của Chúng tôi có thể sẽ liên hệ đến bạn để nhận thêm thông tin, tài khoản hoặc quyền hạn (nếu có) để thực hiện. Bạn hiểu và công nhận rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào liên quan đến dữ liệu, rò rỉ thông tin, mật khẩu, … sau khi hoàn tất việc cài đặt chứng thư số SSL theo yêu cầu của bạn.

6. Ngoài phạm vi hỗ trợ:

6.1. Thực hiện khởi tạo địa chỉ Email Approve thuộc hệ thống Email của bên thứ ba. Cùng với việc khởi tạo Email Approve, nếu bạn đang sử dụng DNS cho tên miền tại Ngôi Sao Số chúng tôi cũng không thực hiện cấu hình DNS để trỏ về máy chủ Email Approve. Bạn phải tự thực hiện việc cấu hình DNS với các Records và giá trị MX cần thiết về máy chủ của Email Approve này.

6.2. Khởi tạo CSR và Private Key giúp khách hàng. Bạn có thể tạo từ các Control Panel, trên máy chủ của bạn hoặc sử dụng công cụ để thực hiện nhanh chóng.

6.3. Không đảm bảo việc Gửi/ Nhận của Email Approve mà khách hàng đang quản lý.

6.4. Không thể can thiệp điều chỉnh các thông tin mà khách hàng đã khai báo khi đăng ký chứng thư số SSL.

6.5. Không thể thông báo, can thiệp để xác minh thông tin. Việc xác minh thông tin được diễn ra riêng tư giữa CA và chính chủ thể đăng ký chứng thư số SSL.

Ngày cập nhật: 12/02/2019

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây