Bảng giá chứng chỉ số SSL Rapid SSL giá rẻ


Tìm hiểu về Rapid SSL từ Geotrust?

Giấy chứng nhận RapidSSL thuộc Geotrust, một công ty nổi tiếng về SSL. Giống như các sản phẩm SSL xác thực tên miền khác, nó có thể được cấp trong 5 - 10 phút và chỉ chấp nhận xác thực qua Email. Nó cung cấp mã hóa tới 256bit với thuật toán mã hóa SHA256 mạnh mẽ.

Sản phẩm này xác thực hoàn toàn tự động, vì vậy bạn có thể mua nó bắt kể thời gian nào bạn muốn và chỉ cần hoàn thành xác nhận, bạn sẽ nhận được SSL ngay trong 30 phút.Bảng giá chứng chỉ số Rapid SSL

Tham khảo bảng giá chứng chỉ SSL từ Geotrust để bảo vệ trang web của bạn và thêm niềm tin và sự tự tin cho khách truy cập của bạn. Với một loạt các chứng chỉ số Rapid SSL từ các thương hiệu hàng đầu thế giới tại Ngôi Sao Số


 

Chứng chỉ số Rapid SSL Phát hành Nhanh chóngRapidSSL

448,750đmua 1 năm
412,500đmua 2 năm
 
 • Mã hóa cho:
  1 website không tên miền phụMã hóa cho 1 website không bao gồm tên miền phụ
 • Mã hóa 256-Bit/Khóa 2048 bit Là thuật toán mã hóa mạnh nhất hiện nay dành cho chứng thư số và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt. Độ dài khóa là 2048 bit: độ dài của khóa riêng dùng để mã hóa dữ liệu, theo wiki thì khóa 2048 bit sẽ an toàn đến năm 2030.
 • Thời gian phát hành: 30 phútTừ khi bạn đăng ký đến khi cấp phát chứng chỉ từ 5 đến 30 phút.
 • Giá trị bảo hiểm: $10,000Là khoản bồi thường nếu xảy ra việc lộ các nội dung thông qua chứng chỉ bảo mật
 • Dấu hiệu trang web tin cậy: yesBạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó chỉ là 1 logo của sản phẩm và không có bất cứ thông tin nào về trang web cũng như công ty của bạn.
 • Khởi tạo: miễn phíKhởi tạo hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ trình duyệt:99.9%
 • Phù hợp cho: Website tin tức, blog
 • Độ tin cậy:Chuẩn
 • Phương thức chứng thực
  Chứng thực qua domain
 • Dấu hiệu bảo mật

GeoTrust QuickSSL Premium

1,975,000đmua 1 năm
1,825,000đmua 2 năm
 
 • Mã hóa cho:
  1 website không tên miền phụChứng chỉ được xác thực phù hợp cho các trang web cá nhân, blog và website bán hàng nhỏ
 • Mã hóa 256-Bit/Khóa 2048 bit Là thuật toán mã hóa mạnh nhất hiện nay dành cho chứng thư số và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt. Độ dài khóa là 2048 bit: độ dài của khóa riêng dùng để mã hóa dữ liệu, theo wiki thì khóa 2048 bit sẽ an toàn đến năm 2030.
 • Thời gian phát hành: 30 phútTừ khi bạn đăng ký đến khi cấp phát chứng chỉ từ 5 đến 30 phút.
 • Giá trị bảo hiểm: $500,000Là khoản bồi thường nếu xảy ra việc lộ các nội dung thông qua chứng chỉ bảo mật
 • Dấu hiệu trang web tin cậy: yesBạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó chỉ là 1 logo của sản phẩm và không có bất cứ thông tin nào về trang web cũng như công ty của bạn.
 • Khởi tạo: miễn phíKhởi tạo hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ trình duyệt:99.9%
 • Phù hợp cho: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Độ tin cậy:Chuẩn
 • Phương thức chứng thực
  Chứng thực qua domain
 • Dấu hiệu bảo mật

RapidSSL Wildcard

3,725,000đmua 1 năm
3,437,500đmua 2 năm
 
 • Mã hóa cho:
  1 website và tên miền phụMã hóa cho 1 website bao gồm tên miền phụ
 • Mã hóa 256-Bit/Khóa 2048 bit Là thuật toán mã hóa mạnh nhất hiện nay dành cho chứng thư số và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt. Độ dài khóa là 2048 bit: độ dài của khóa riêng dùng để mã hóa dữ liệu, theo wiki thì khóa 2048 bit sẽ an toàn đến năm 2030.
 • Thời gian phát hành: 30 phútTừ khi bạn đăng ký đến khi cấp phát chứng chỉ từ 5 đến 30 phút.
 • Giá trị bảo hiểm: $10,000Là khoản bồi thường nếu xảy ra việc lộ các nội dung thông qua chứng chỉ bảo mật
 • Dấu hiệu trang web tin cậy: yesBạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó chỉ là 1 logo của sản phẩm và không có bất cứ thông tin nào về trang web cũng như công ty của bạn.
 • Khởi tạo: miễn phíKhởi tạo hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ trình duyệt:99.9%
 • Phù hợp cho: Website tin tức, blog
 • Độ tin cậy:Chuẩn
 • Phương thức chứng thực
  Chứng thực qua domain
 • Dấu hiệu bảo mật


 

Cần chứng chỉ số Rapid SSL uy tín bảo mật hơnGeoTrust True BusinessID

2,475,000đmua 1 năm
2,287,500đmua 2 năm
 
 • Mã hóa cho:
  1 website
  không tên miền phụ
  Mã hóa cho 1 website không bao gồm tên miền phụ
 • Mã hóa 256-Bit/Khóa 2048 bit Là thuật toán mã hóa mạnh nhất hiện nay dành cho chứng thư số và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt. Độ dài khóa là 2048 bit: độ dài của khóa riêng dùng để mã hóa dữ liệu, theo wiki thì khóa 2048 bit sẽ an toàn đến năm 2030.
 • Thời gian phát hành: 1-3 ngàyTừ khi bạn đăng ký đầy đủ thủ tục đến khi nhận được chúng chỉ là từ 1 đến 3 ngày.
 • Giá trị bảo hiểm: $1,250,000Là khoản bồi thường nếu xảy ra việc lộ các nội dung thông qua chứng chỉ bảo mật
 • Dấu hiệu trang web tin cậy: yesBạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó chỉ là 1 logo của sản phẩm và không có bất cứ thông tin nào về trang web cũng như công ty của bạn.
 • Khởi tạo: miễn phíKhởi tạo hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ trình duyệt:99.9%
 • Phù hợp cho:
  Doanh nghiệp/Thương mại điện tử
 • Độ tin cậy:Chuẩn
 • Phương thức chứng thực
  Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp
 • Dấu hiệu bảo mật

GeoTrust True Business ID with EV

4,475,000đmua 1 năm
4,137,500đmua 2 năm
 
 • Mã hóa cho:
  1 website
  không tên miền phụ
  Mã hóa cho 1 website bao gồm tên miền phụ
 • Mã hóa 256-Bit/Khóa 2048 bit Là thuật toán mã hóa mạnh nhất hiện nay dành cho chứng thư số và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt. Độ dài khóa là 2048 bit: độ dài của khóa riêng dùng để mã hóa dữ liệu, theo wiki thì khóa 2048 bit sẽ an toàn đến năm 2030.
 • Thời gian phát hành: 1-3 ngàyTừ khi bạn đăng ký đầy đủ thủ tục đến khi nhận được chúng chỉ là từ 1 đến 3 ngày.
 • Giá trị bảo hiểm: $1,500,000Là khoản bồi thường nếu xảy ra việc lộ các nội dung thông qua chứng chỉ bảo mật
 • Dấu hiệu trang web tin cậy: yesBạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó chỉ là 1 logo của sản phẩm và không có bất cứ thông tin nào về trang web cũng như công ty của bạn.
 • Khởi tạo: miễn phíKhởi tạo hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ trình duyệt:99.9%
 • Phù hợp cho:
  Doanh nghiệp/Thương mại điện tử
 • Độ tin cậy:Chuẩn
 • Phương thức chứng thực
  Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp
 • Dấu hiệu bảo mật

GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard

6,975,000đmua 1 năm
6,103,125đđmua 2 năm
 
 • Mã hóa cho:
  1 website
  và tên miền phụ
  Chứng chỉ được xác thực phù hợp cho các trang web cá nhân, blog và website bán hàng nhỏ
 • Mã hóa 256-Bit/Khóa 2048 bit Là thuật toán mã hóa mạnh nhất hiện nay dành cho chứng thư số và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt. Độ dài khóa là 2048 bit: độ dài của khóa riêng dùng để mã hóa dữ liệu, theo wiki thì khóa 2048 bit sẽ an toàn đến năm 2030.
 • Thời gian phát hành: 1-3 ngàyTừ khi bạn đăng ký đầy đủ thủ tục đến khi nhận được chúng chỉ là từ 1 đến 3 ngày.
 • Giá trị bảo hiểm: $500,000Là khoản bồi thường nếu xảy ra việc lộ các nội dung thông qua chứng chỉ bảo mật
 • Dấu hiệu trang web tin cậy: yesBạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó chỉ là 1 logo của sản phẩm và không có bất cứ thông tin nào về trang web cũng như công ty của bạn.
 • Khởi tạo: miễn phíKhởi tạo hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ trình duyệt:99.9%
 • Phù hợp cho:
  Doanh nghiệp/Thương mại điện tử
 • Độ tin cậy:Chuẩn
 • Phương thức chứng thực
  Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp
 • Dấu hiệu bảo mật

GeoTrust True Business ID Wildcard

10,975,000đmua 1 năm
10,150,000đmua 2 năm
 
 • Mã hóa cho:
  1 website
  không tên miền phụ
  Chứng chỉ được xác thực phù hợp cho các trang web cá nhân, blog và website bán hàng nhỏ
 • Mã hóa 256-Bit/Khóa 2048 bit Là thuật toán mã hóa mạnh nhất hiện nay dành cho chứng thư số và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt. Độ dài khóa là 2048 bit: độ dài của khóa riêng dùng để mã hóa dữ liệu, theo wiki thì khóa 2048 bit sẽ an toàn đến năm 2030.
 • Thời gian phát hành: 1-3 ngàyTừ khi bạn đăng ký đầy đủ thủ tục đến khi nhận được chúng chỉ là từ 1 đến 3 ngày.
 • Giá trị bảo hiểm: $1,250,000Là khoản bồi thường nếu xảy ra việc lộ các nội dung thông qua chứng chỉ bảo mật
 • Dấu hiệu trang web tin cậy: yesBạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó chỉ là 1 logo của sản phẩm và không có bất cứ thông tin nào về trang web cũng như công ty của bạn.
 • Khởi tạo: miễn phíKhởi tạo hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ trình duyệt:99.9%
 • Phù hợp cho:
  Doanh nghiệp/Thương mại điện tử
 • Độ tin cậy:Chuẩn
 • Phương thức chứng thực
  Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp
 • Dấu hiệu bảo mật

Tôi cần làm gì để có thể mua chứng chỉ SSL của Geotrust?

  Rapid SSL và Quick SSL True Business ID và True Business ID Wild Card
Mục đích Xác thực tên miền và bảo vệ băng thông Xác thực tên miền, tên tổ chức và bảo vệ băng thông
Lợi ích Chi phí thấp - Xác thực nhanh Tên doanh nghiệp được hiển thị trong thuộc tính của chứng thư
Hạn chế Không hiển thị tên doanh nghiệp tại cả trình duyệt và thuộc tính chứng thư Tên doanh nghiệp chưa hiển thị tại thanh địa chỉ của trình duyệt
Đối tượng Các doanh nghiệp không đòi hỏi tính xác thực website cao để dùng cho các dịch vụ login và ứng dụng nội bộ Các doanh nghiệp muốn được xác thực, nhận diện website, tăng độ tin cậy với người truy nhập
Hồ sơ bao gồm Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS) Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS)

Thông tin của doanh nghiệp trên Trang Vàng (Yellow Page) hoặc Trang Dun & Bradstreet (D&B)

Thông tin trên cổng đăng kí kinh doanh hoặc bản dịch tiếng anh của giấy phép kinh doanh có công chứng nếu là doanh nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước.

Tham khảo hướng dẫn khai báo thông tin doanh nghiệp
Tại đây


 

Đề xuất SSL cho bạn đỡ bối rốiNếu chỉ cần SSL cho trang web nội dung hoặc SEO?

Bạn nên mua chứng chỉ SSL RapidSSL tiêu chuẩn (Standard SSL (DV)): để giảm chi phí và tiết kiệm hàng năm. Vì đơn thuần bạn chỉ làm SEO trang web.

Nếu bạn có nhiều tên miền phụ?

Bạn nên mua chứng chỉ có chứa Wildcard tên miền phụ, để sẵn sàng cho các tên miền phụ của bạn trong tương lai như abc.tenmiencuaban.com hoặc hiện tại bạn đang có tên miền phụ hoạt động.

Nếu bạn có nhiều web nội bộ?

Công ty bạn đang có nhiều trang web nội bộ như Trang đăng nhập,Trang web mạng nội bộ,Webmail bạn nên dùng SSL Organization Validation. Chứng thư số SSL chứng thực cho Website và xác thực doanh nghiệp đang sở hữu website đó.

Nếu bạn muốn cao cấp và bảo mật hơn?

Chứa chi tiết tổ chức EV xác thực của bạn,chi tiết chứng chỉ cho biết trang web của bạn đang sử dụng chứng chỉ SSL xác thực mở rộng và bao gồm CA phát hành, trạng thái hiệu lực và ngày hết hạn (Như hình minh họa bên dưới)


Cải thiện SEO ngay lập tức

Google mong muốn làm cho các trang web an toàn hơn bằng việc đảm bảo rằng các trang web mà mọi người truy cập thông qua Google được bảo mật. Đó là lý do tại sao các trang web sử dụng SSL đã được hiển thị ưu tiên thứ hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Nâng cao bảo mật

Các trang web không sử dụng HTTPS hiện đang được hiển thị dưới dạng không bảo mật trên mạng trong các trình duyệt phổ biến như Google Chrome và Mozilla Firefox . Đừng để trang web của bạn là một trong số đó, hãy thêm SSL ngay hôm nay.

Giá siêu tốt

Mua SSL Rapid tại Ngôi Sao Số luôn có giá rẻ hơn thị trường chung từ 10 đến 20%, chúng tôi cam kết luôn bán giá tốt nhất cho quý khách.


 

Chứng chỉ SSL cho phép mã hóa dữ liệu trên internet và cho phép dữ liệu được truyền an toàn từ máy chủ web đến trình duyệt. Với SSL, trang web của bạn có thể sử dụng giao thức https và sẽ hiển thị ổ khóa trong trình duyệt web của người dùng cuối để cho biết kết nối được bảo mật và an toàn.

Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.
Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc.
Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình.
Xác thực website, giao dịch.
Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.
Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy nhập hệ thống.
Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server.
Bảo mật các ứng dụng ảo hóa như Citrix Delivery Platform hoặc các ứng dụng điện toán đám mây.
Bảo mật dịch vụ FTP.
Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet.
Bảo mật VPN Access Servers, Citrix Access Gateway …
Website không được xác thực và bảo mật sẽ luôn ẩn chứa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu, dẫn đến hậu quả khách hàng không tin tưởng sử dụng dịch vụ.

 

Chứng chỉ SSL là một phần thiết yếu của internet. Nó không chỉ mã hóa thông tin liên lạc giữa máy tính của bạn và máy chủ nơi đặt trang web, mà nó còn cung cấp xác minh rằng đây là một trang web an toàn chính chủ.

 

Là loại SSL dùng để đảm bảo cho tất cả tên miền con bạn có, ví dụ bạn mua cho *.tenmien.com, toàn bộ tên miền con (subdomain) cùng cấp với * đều được hỗ trợ. Loại này chỉ có 2 mức xác nhận là DV và OV. Chứng chỉ SSL Wildcard cung cấp các tính năng mã hóa và xác thực tương tự như các chứng chỉ SSL khác nhưng được áp dụng cho số lượng tên miền phụ không giới hạn của trang web. Chứng chỉ SSL Wildcard hỗ trợ tên miền gốc (example.com) và tên miền phụ ví dụ document.example.com

SSL Wildcard cho phép bảo mật số lượng không giới hạn các tên miền phụ trên một chứng chỉ duy nhất. Đó là một giải pháp tuyệt vời cho bất kỳ ai lưu trữ hoặc quản lý nhiều trang hoặc trang tồn tại trên cùng một tên miền. Chi phí một lần của chứng chỉ bao gồm bạn cho các tên miền phụ bổ sung mà bạn có thể thêm trong tương lai.

Không giống như Chứng chỉ SSL chuẩn cấp cho một Tên miền duy nhất, có nghĩa là nó chỉ có thể được sử dụng để bảo mật tên miền chính xác mà nó đã được cấp. Chứng chỉ SSL Wildcard được cấp cho *.yourdomain.com (dấu hoa thị đại diện cho tất cả các tên miền phụ).

Thẻ ký tự đại diện SSL là một tùy chọn có sẵn cho chứng chỉ SSL DV và OV.

SSL DV xác nhận quyền sở hữu tên miền, gọi tắt là Xác nhận tên miền: Để được ban hành một chứng chỉ SSL xác nhận DV, bạn phải xác nhận quyền sở hữu tên miền qua Email hoặc các phương thức khác như CNAME/ HTTP HASH (chỉ Comodo hỗ trợ). Sau khi bạn xác nhận quyền sở hữu tên miền xong, SSL sẽ được ban hành cho tên miền của bạn.

Cung cấp 1 chứng chỉ xác nhận tên miền với chi phí hợp lý và nhanh chóng để triển khai SSL cho trang web của bạn. Chứng chỉ này không thực hiện bất kỳ xác thực cấp tổ chức bổ sung nào.

Chứng chỉ được xác thực phfu hợp cho các trang web cá nhân, blog và website bán hàng nhỏ. Một biểu tượng xanh hình móc khóa sẽ hiển thị trên trình duyệt và cho phép sử dụng https để đảm bảo khách truy cập trang web và khách hàng của bạn rằng bạn coi trọng quyền riêng tư của họ.

Chứng chỉ SSL OV (Organisation Validation (OV) là sản phẩm SSL Xác nhận thông tin doanh nghiệp: Bạn sẽ phải xác nhận quyền sở hữu Tên miền (DV) và Thông tin doanh nghiệp của bạn phải có trên dangkykinhdoanh.gov.vn, số điện thoại trên trang vàng (Comodo không chấp nhận trang vàng), trên Dun & Bradstreet hoặc thư xác nhận từ luật sư. Với Comodo: Bạn sẽ nhận được 1 email chứa liên kết thực hiện cuộc gọi tự động và phải xác nhận cuộc gọi đó để hoàn thành việc xác nhận doanh nghiệp. Các thương hiệu khác: Cuộc gọi tùy thuộc vào việc nhà cung cấp xem xét hồ sơ của bạn.

OV SSL được tổ chức Xác thực cung cấp xác nhận danh tính tức thời và bảo vệ SSL mạnh mẽ cho trang web và doanh nghiệp của bạn.

OV SSL là chứng chỉ được xác thực của tổ chức, cho phép trang web của bạn nâng cao độ tin cậy đối với chứng chỉ SSL đã được xác thực của tên miền, kích hoạt khóa trình duyệt và https, hiển thị danh tính doanh nghiệp của bạn và đảm bảo với khách hàng của bạn rằng bạn rất coi trọng vấn đề bảo mật. có thể xác minh rằng trang web được điều hành bởi một công ty hợp pháp và không phải là trang web mạo danh.

Là sản phẩm SSL Xác nhận thông tin Doanh nghiệp mở rộng, thường gọi là Xác nhận mở rộng. Bạn sẽ phải xác nhận quyền sở hữu tên miền (DV), xác nhận thông tin doanh nghiệp (OV) và phải nghe cuộc gọi, xác nhận trực tiếp với nhân viên của nhà cung cấp SSL. Comodo và GlobalSign sẽ nói tiếng Anh, các thương hiệu Geotrust, Symantec, Thawte nói tiếng Việt.

Chứng chỉ SSL EV là Chứng chỉ Xác thực Mở rộng cho khách hàng của bạn thấy Website đang sử dụng chứng thư SSL có độ bảo mật cao nhất và được rà soát pháp lý kỹ càng với thanh địa chỉ sáng màu xanh, hiển thị đầy đủ thông tin của công ty, cung cấp một cấp độ cao hơn tin tưởng vào website của bạn. Đây là lý do tại sao hầu hết các công ty và tổ chức lớn chọn chứng chỉ EV.

Có! Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ cloud hosting tại Ngôi Sao Số, trường hợp website của bạn không phải thực hiện tại Ngôi Sao Số bạn phải tự cài đặt chứng chỉ này, Ngôi Sao Số có bài hướng dẫn chi tiết tùy theo chứng chỉ bạn đang mua cụ thể hơn.

Tổng số đánh giá từ người dùng: 0 trong 0 đánh giá
Đánh giá của cậu