Kinh nghiệm xây dựng nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp Hàn Quốc

Hệ thống nhận diện thương hiệu công ty, nhận diện hương hiệu sản phẩm có mối...

Những hạn chế về gắn kết trong việc xây dựng thương hiệu

Giả sử, bạn biết rằng hầu hết khách hàng của thương hiệu là những người hay thay...

Vài thuật ngữ in ấn cần biết

Bleed là một thuật ngữ in ấn đó là vùng vượt ra ngoài mép của tờ giấy. Bleed...

Kinh nghiệm dàn trang layout in báo, tạp chí

Herman Obermayer, người từng theo dự chương trình Knight International Press đã...

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu bằng phương tiện truyền thông

Như một cựu binh của ngành kỹ thuật và như một nhà marketing, tôi thấy việc xây...

Tìm hiểu về “dòng chảy thị giác”

Dòng chảy thị giác – Visual Flow là một thuật ngữ quen thuộc trong thiết kế đồ...

19 Mẫu logo đơn giản

Ngôi Sao Số chúng tôi yêu thiết kế logo và bộ nhận dạng thương hiệu. Thiết kế...

Cau Tre Oolong Tea

Cùng kinh doanh một loại sản phẩm, bạn muốn sản phẩm của mình chiếm ưu thế so...

Sweez - Sweet & Freezing

Bộ nhận diện thương hiệu Sweez - Sweet & Freezing. Cùng kinh doanh một loại sản...

Schmeck

Bộ nhận diện thương hiệu Schmeck. Cùng kinh doanh một loại sản phẩm, bạn muốn...

Migros BIO

Bộ nhận diện thương hiệu Migros BIO. Cùng kinh doanh một loại sản phẩm, bạn muốn...

Sabadì

Bộ nhận diện thương hiệu Sabadì. Cùng kinh doanh một loại sản phẩm, bạn muốn sản...