Thiết kế Poster với tạo hình kiểu chữ

Với một kiểu chữ có thể tạo hình cho poster với rất nhiều phương án thiết kế poster ấn tượng. Nhiều nhà thiết kế và nghệ sĩ đã theo phương pháp này truyền cảm ý tưởng của họ vào sản phẩm tạo ra những sản phẩm đầy tính nghệ thuật sáng tạo

Với một kiểu chữ có thể tạo hình cho poster với rất nhiều phương án thiết kế poster ấn tượng. Nhiều nhà thiết kế và nghệ sĩ đã theo phương pháp này truyền cảm ý tưởng của họ vào sản phẩm tạo ra những sản phẩm đầy tính nghệ thuật sáng tạo. Với bộ sưu tập typography poster được thiết kế bởi các nghệ sĩ trên thế giới chúng ta có thể nhìn thây thêm được những góc độ sáng tạo của nghệ thuật thiết kế đồ họa.

Christina Koehn / Đại học Washington, USA

Poster1 in Breathtaking Typographic Posters

Alex Banks / United Kingdom

2005 in Breathtaking Typographic Posters

Juanma Teixidó / Asunción, Paraguay

Designis in Breathtaking Typographic Posters

Pablo Alfieri / Buenos Aires, Argentina

Crowd in Breathtaking Typographic Posters

HeyHo / France

Heyho in Breathtaking Typographic Posters

Vincent Bousserez / Paris, France

Lavie in Breathtaking Typographic Posters

Drew Kora / Fort Wayne, Indiana, USA

Huge in Breathtaking Typographic Posters

In the lab

1980 in Breathtaking Typographic Posters

Inthe in Breathtaking Typographic Posters

Aron Jancso / Budapest, Hungary

French in Breathtaking Typographic Posters

Oh Ishi / Siam, Thailand

2007 in Breathtaking Typographic Posters

Alejandro Paul / Buenos Aires, Argentina

Happy in Breathtaking Typographic Posters