Tăng "Ai Đia" qua 2 bộ nhận diện thương hiệu tuyệt vời

Khám phá 2 bộ nhận diện thương hiệu tuyệt vời đáng xem để tăng "chất" và Ai Đia cho dân thiết kế nhé.

Mục lục bài viết

Ý tưởng tuyệt vời để giúp bạn có thêm nhiều khả năng sáng tạo hơn trong bộ nhận diện thương hiệu của mình.

Frets Identity

Sử dụng chất màu xanh nước biển và màu cam trong quá trình thiết kế, bộ nhận diện thương hiệu này mang thiên hướng sáng tạo vừa cổ điển vừa hiện đại. Với bộ icon nhiều độc đáo và bứt phá trong cách dùng đường nét.

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

Studio Grafico

Bạn đã từng làm bộ nhận diện thương hiệu đơn sắc chỉ hai màu trắng và đen chưa ? hãy cùng khám phá bộ nhận diện thương hiệu đơn sắc này. Tôi rất thích những bộ nhận diện thương hiệu đơn giản nhưng tinh tế và một Like cho mẫu thương hiệu này. Ý kiến của bạn thế nào, mời comment bên dưới nhé.

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

  2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ  

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ  

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ  

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ   

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ

2 bộ nhận dang thương hiệu đáng ngưởng mộ