Tài sản thương hiệu và tài sản khách hàng

Phân biệt tài sản thương hiệu và tài sản khách hàng là một khía cạnh cần thiết khi tìm hiểu quản trị thương hiệu là gì? Hãy cùng chúng tôi xem xét 2 yếu tố tài sản thương hiệu và tài sản khách hàng trong bài viết này nhé.

Tài sản thương hiệu được định nghĩa là giá trị và sức mạnh của thương hiệu, quyết định giá trị thương hiệu trong khi đó, tài sản khách hàng lại được xác định là giá trị mà một khách hàng mang lại trong suốt cuộc đời của họ.

Tài sản thương hiệu và tài sản khách hàng có 2 điểm chung sau:

  • Cả 2 đều nhấn mạnh tầm quan trọng lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu.
  • Cả 2 đều nhấn mạnh vào mặt giá trị được tạo bởi việc số lượng khách hàng chịu trả giá cao đối với các sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu.
Tài sản thương hiệu và tài sản khách hàng
 
Tuy nhiên, tài sản thương hiệu và tài sản khách hàng có những điểm khác biệt sau:
  • Trong khi tài sản khách hàng nhấn mạnh vào dòng giá trị tài chính thấp hơn được nhận từ khách hàng thì tài sản thương hiệu lại nhấn mạnh vào các vấn đề chiến lược trong quản trị thương hiệu.
  • Tài sản khách hàng có phạm vi thay thế hẹp hơn. Nó có thể bỏ qua một giá trị lựa chọn của các thương hiệu và bỏ qua khả năng ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí ngoài môi trường marketing hiện nay.
  • Tài sản khách hàng có thể tồn tại mà không có tài sản thương hiệu, tài sản thương hiệu có có thể tồn tại mà không có tài sản khách hàng. Ví dụ, bạn thích cả McDonald và Burger King nhưng bạn chỉ mua bánh hamburger từ McDonald.
thương hiệu McDonald và Burger King
 
Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng thương hiệu không tồn tài mà không có khách hàng và khách hàng cũng không tồn tại mà không có thương hiệu. Sự phục vụ của thương hiệu như một lời cám rỗ, sử dụng các phương tiện trung gian để thu hút khách hàng mang lợi ích cho mình.

Sự phục vụ của khách hàng như một nguồn lợi nhuận trung bình với thương hiệu để mang lại giá trị cho thương hiệu. Khi nghiên cứu quản trị thương hiệu là gì ( tham khảo tại đây), các bạn sẽ thấy cả hai khái niệm đều có tính tương đồng rất cao.

Chúc các bạn thành công.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết