Sử dụng Font chữ đúng cách trong bố cục thiết kế web

Một số người nói rằng kiểu chữ là một xu hướng thiết kế web của năm. Kiểu chữ luôn luôn là điều cơ bản để thiết kế. Trong nhiều thế kỷ, văn bản đã được sử dụng để giao tiếp và truyền thông điệp hiệu quả. Cũng vì vậy mà chọn kiểu chữ cho thiết kế web bao giờ cũng là một kỹ năng mà sẽ không bao giờ trở nên lỗi thời.

typography web design

Một số người nói rằng kiểu chữ là một xu hướng thiết kế web của năm. Kiểu chữ luôn luôn là điều cơ bản để thiết kế. Trong nhiều thế kỷ, văn bản đã được sử dụng để giao tiếp và truyền thông điệp hiệu quả. Cũng vì vậy mà chọn kiểu chữ cho thiết kế web bao giờ cũng là một kỹ năng mà sẽ không bao giờ trở nên lỗi thời.
 
Đồng thời khi xem xét kiểu chữ từ con mắt của một nhà thiết kế đồ họa, văn bản phải cho phép dễ dàng đọc và hiểu. Nếu người dùng không thể đọc được văn bản hoặc nếu nó làm cho không có ý nghĩa thì nó cho là đánh bại mục đích ban đầu của kiểu chữ.
 
Với những tiến bộ trong công nghệ thiết kế web, khả năng sử dụng kiểu chữ tuyệt vời trong thiết kế web đã tăng lên. Dưới đây là một vài ví dụ tuyệt vời của việc sử dụng kiểu chữ trong thiết kế web.

1. Purple Orange

purple orange

2. Polar Gold

polargold

3. Made by Water

made by water

4. Kidd81

kidd81

5. Kansas City Creepfest

kansas city creepfest

6. Austin Eastciders

austin eastciders

7. CIRQ

CIRQ

8.Psych & Psych

psych & psych

9. Lost Type

lost type

10. Elysium Burns

 

elysium burns

11. NATL

NATL

12. Ryan Keiser

ryan keiser

13. Just Dot

justdot

14. Earth Hour

earth hour

15. Stephen Caver

stephen caver

16. Handiemail

handiemail

17. Tapmates

tapmates

18. La Bubbly

 

la bubbly

19. Rob Edwards

robedwards

20. Von Dutch

von dutch

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết