Phân tích khái niệm thương hiệu từ 2 khía cạnh: khách hàng và doanh nghiệp

Tùy thuộc vào cách tiếp cận sản phẩm, khái niệm thương hiệu sẽ có sự khác nhau nhất định. Tuy nhiên, dù với cách tiếp cận nào, thương hiệu đều mang đặc tính độc đáo của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Thương hiệu chính là lời hứa của doanh nghiệp về việc cung cấp các sản phẩm theo như mong đợi của khách hàng và thương hiệu cũng chính là cách thức khách hàng kỳ vọng về sản phẩm. Thương hiệu cung cấp các thông tin cụ thể về doanh nghiệp, hàng hóa hoặc dịch vụ và tạo sự khác biệt so với các doanh nghiệp khác trong thị trường.

Thương hiệu mang lại sự bảo đảm các đặc tính giúp sản phẩm hoặc dịch vụ là duy nhất. Một thương hiệu mạnh đồng nghĩa rằng khách hàng nhận thức rõ ràng về hình ảnh đại diện của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ doanh nghiệp đó cung cấp nói chung là vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp. Đối với khách hàng cũng như đối với doanh nghiệp, khái niệm thương hiệu có những yếu tố khác nhau nhất định:

1. Khái niệm thương hiệu từ khía cạnh khách hàng

Khái niệm thương hiệu từ khía cạnh khách hàng
 

“Thương hiệu là lý do để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm” Cheryl Burgess – Blue Focus Marketing.

Đối với khách hàng, thương hiệu là:
 • Nguồn cung cấp sản phẩm
 • Giao phó trách nhiệm đối với nhà sản xuất sản phẩm
 • Rủi ro ít hơn
 • Chi phí tìm kiếm ít hơn
 • Biểu tượng của chất lượng
 • Giải quyết hoặc giao kèo với nhà sản xuất sản phẩm
 • Thiết bị mang tính biểu tượng
Trong một khoảng thời gian nhất định, khách hàng tìm thấy những thương hiệu đáp ứng được nhu cầu của họ. Nếu khách hàng nhận ra một thương hiệu cụ thể và có những thông tin về thương hiệu này, họ sẽ ra quyết định mua hàng nhanh chóng và tiết kệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa, họ cũng có thể tiết kiệm được chi phí khi đã tìm kiếm được sản phẩm mong muốn.

Người tiêu dùng sẽ duy trì cam kết và lòng trung thành đối với một thương hiệu khi họ tin tưởng và hiểu ngầm rằng thương hiệu vẫn đáp ứng được kỳ vọng của họ và hoạt động có sự nhất quán. Chỉ cần khách hàng hài lòng và nhận được những lợi ích khi tiêu dùng sản phẩm, họ sẽ vẫn trung thành với thương hiệu đó. Ngoài ra, đối với người tiêu dùng, thương hiệu còn đóng vai trò tượng trưng cho các đặc tính sản phẩm nhất định.

2. Khái niệm thương hiệu từ khía cạnh doanh nghiệp

Khái niệm thương hiệu từ khía cạnh doanh nghiệp
 
“Một thương hiệu là một tên, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hoặc thiết kế hoặc một sự kết hợp của tất cả nhứng thứ đó, nhằm xác định các hàng hóa và dịch vụ của một người bán hoặc nhóm người bán và để phân biệt với những đối thủ cạnh tranh.” Phillip Kotler – Tác giả của Marketing Management.
Đối với doanh nghiệp, thương hiệu cũng như kiến thức thương hiệu cần nắm là:
 • Cơ sở của lợi thế cạnh tranh
 • Cách cung cấp sự độc đáo cho sản phẩm
 • Cách nhận biết để xử lý dễ dàng
 • Cách bảo vệ hợp pháp các đặc điểm/tính năng độc đáo của sản phẩm
 • Dấu hiệu của chất lượng đối với sự hài lòng của khách hàng
 • Đồng nghĩa với lợi nhuận tài chính
Trong ngắn hạn, thương hiệu có thể được định nghĩa như một lời hứa của người bán cung cấp một tập hợp các đặc tính và lợi thế của sản phẩm/dịch vụ đến với khách hàng/người mua. Thương hiệu là tên gọi, thuật ngữ, biểu tưởng hoặc một sự kết hợp tất cả những yếu tố đó để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của người bán hoặc một nhóm người bán so với những đối thủ cạnh tranh. Một số ví dụ về những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới là Mc Donald, Mercedes-Benz, Sony, Coca Cola...
 
Khái niệm thương hiệu từ khía cạnh doanh nghiệp 2

Như vậy, khái niệm thương hiệu là sự kết nối của 4 yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp: khách hàng – nhân viên – quan lý – cổ đông. Thương hiệu chính là nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp. Thương hiệu đại diện cho các giá trị, ý tưởng và đặc tính của doanh nghiệp.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết