Những trang web không đẹp

Đây là nhóm trang website mà có giao diện đồ họa không tốt. Thể loại còn tồn tại rất nhiều các site của Việt Nam. Giao diện không hấp dẫn, màu sắc buồn tẻ, kỹ năng dùng hình ảnh và xử lý hình ảnh không tốt. Nguyên nhân của sự tồn tại thể loại này được xuất phát từ các lý do sau

Đây là nhóm trang website mà có giao diện đồ họa không tốt. Thể loại còn tồn tại rất nhiều các site của Việt Nam. Giao diện không hấp dẫn, màu sắc buồn tẻ, kỹ năng dùng hình ảnh và xử lý hình ảnh không tốt.  Nguyên nhân của sự tồn tại thể loại này được xuất phát từ các lý do sau:
 
Đây là sản phẩm của những người không có kiến thức về thẩm mỹ và không được đào tạo về kỹ năng thiết kế đồ họa. Họ là những người lập trình chuyên nghiệp, họ rất giỏi về khả năng công nghệ thông tin. Nhưng họ không quan tâm đúng mức đến cái đẹp của website. Sản phẩm website của họ làm ra nhưng không có sự hỗ trợ của người thiết kế đồ họa. Dẫn đến trang web, mặc dù chạy rất tốt nhưng về giao diện thì buồn tẻ, không thu hút người xem.

Trang web cũng có sự tham gia của người thiết kế đồ họa. Tuy nhiên và kỹ năng của những người thiết kế đồ họa không tốt. Kỹ năng của người thiết kế đồ họa chưa đủ để tạo nên một trang web đẹp có thể do họ chưa đủ kinh nghiệm, họ chưa được đào tạo đúng mức, họ chưa nhận thức được thế nào là đẹp, thế nào là không đẹp. Trong tình hình giáo dục đào tạo nghề hiện nay, việc cho ra những lực lượng nhân sự không đạt chất lượng cho ngành thiết kế web không phải là không có. Vì thế nó ảnh hưởng chung đến chất lượng giao diện website của Việt nam hiện nayĐó là nhóm trang website mà có giao diện đồ họa không tốt. Thể loại còn tồn tại rất nhiều các site của Việt Nam. Giao diện không hấp dẫn, màu sắc buồn tẻ, kỹ năng dùng hình ảnh và xử lý hình ảnh không tốt.  Nguyên nhân của sự tồn tại thể loại này được xuất phát từ các lý do sau:
 
Đây là sản phẩm của những người không có kiến thức về thẩm mỹ và không được đào tạo về kỹ năng thiết kế đồ họa. Họ là những người lập trình chuyên nghiệp, họ rất giỏi về khả năng công nghệ thông tin. Nhưng họ không quan tâm đúng mức đến cái đẹp của website. Sản phẩm website của họ làm ra nhưng không có sự hỗ trợ của người thiết kế đồ họa. Dẫn đến trang web, mặc dù chạy rất tốt nhưng về giao diện thì buồn tẻ, không thu hút người xem.

Trang web cũng có sự tham gia của người thiết kế đồ họa. Tuy nhiên và kỹ năng của những người thiết kế đồ họa không tốt. Kỹ năng của người thiết kế đồ họa chưa đủ để tạo nên một trang web đẹp có thể do họ chưa đủ kinh nghiệm, họ chưa được đào tạo đúng mức, họ chưa nhận thức được thế nào là đẹp, thế nào là không đẹp. Trong tình hình giáo dục đào tạo nghề hiện nay, việc cho ra những lực lượng nhân sự không đạt chất lượng cho ngành thiết kế web không phải là không có. Vì thế nó ảnh hưởng chung đến chất lượng giao diện website của Việt nam hiện nay
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết