Lịch Cập Nhật PageRank dự kiến của Google

PageRank (PR) ngày nay theo đánh giá của những người làm SEO đã không còn là một yếu tố quan trọng để Google đánh giá website của bạn tuy nhiên nếu đánh giá thật kĩ thì PR vẫn là một yếu tố quan trọng đánh giá mức độ phát triển SEO cho website của bạn !

Mặc dù lịch và thời gian cập nhật PR trong 2013 không được phát ngôn chính thức từ Google. Nhưng dựa trên những đợt cập nhật trước đó và theo các dự đoán của các SEOer, thông thường Google sẽ 3 tháng update một lần, 4 lần trong 1 năm.

Lịch cập nhật pagerank dự kiến trong năm 2013 sẽ là:
 • Lần thứ nhất: Dự kiến từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 ( khoảng ngày 28/01– 05/02)
 • Lần thứ hai: Dự kiến cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 ( khoảng ngày 28/06 – 06/07)
 • Lần thứ ba: Dự kiến cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 (khoảng ngày 29/09 – 05/10)
 • Lần thứ tư: Là lần cập nhật cuối cùng trong năm, trong khoảng cuối tháng 12
Bạn có thể tham khảo lịch cập nhật Pagerank trong 2012 và 2011 dưới đây:

Google PageRank (PR) Update in the year 2012
 • November 07th 2012
 • August 02th 2012
 • May 02th 2012
 • February 07th 2012
Google PageRank (PR) Update in the year 2011
 • November 08th 2011
 • June 27th 2011
 • January 20th 2011
 

Dịch vụ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG