Thêm 70 mẫu thiết kế web khách sạn đẹp

Bộ giao diện thiết kế web khách sạn mới cập nhật bao gồm 70 mẫu giao diện vừa miễn phí vừa có phí cho bạn thêm trải nghiệm mới về các website khách sạn.

Bộ giao diện thiết kế và xây dựng web khách sạn mới cập nhật bao gồm 70 mẫu giao diện vừa miễn phí vừa có phí cho bạn thêm trải nghiệm mới về các website khách sạn.

Các mẫu trang web khách sạn dựa trên HTML và CSS sẵn có giúp việc tích hợp vào website một cách dễ dàng. Là giải pháp tuyệt vời cho việc tạo ra trang web kinh doanh khách sạn, nhà khách với các dịch vụ đặt phòng khách sạn trực trực quan.

Đối với những công ty thiết kế web hoặc các designed đang tìm kiếm một bố trí trang web chuyên nghiệp miễn phí để xây dựng một trang web khách sạn mới hoặc chỉnh sửa lại trang web khách sạn đã cũ có thể dễ dàng tùy chỉnh các mẫu để đáp ứng nhu cầu trong các dự án cụ thể.

Một số mẫu cao cấp thiết kế hoàn hảo cung cấp các kiểu thiết kế dạng đáp hỗ trợ cả hai dạng vừa máy tính và phiên bản di động. Ngoài một số mẫu thiết kế website khách sạn, còn có một số mẫu liên quan tới thiết kế web du lịch và thiết kế web vé máy bay mà bạn cần quan tâm.

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí hỗ trợ Responsive và HTML5

Free-Responsive-HTML5-Travel-Agency-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Journey

Journey-Free-HTML5-Travel-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Travel Website Template

Free-Responsive-Travel-Website-Template

Xem demo Tải về

Mẫu thiết kế web vé máy bay miễn phí - Airlines Company Website Template

Free-Airlines-Company-Website-Template
Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Free Travel Website Template

Free-Travel-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Free HTML5 Airlines Company

Free-HTML5-Airlines-Company-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Free Hotel

Resorts-Free-Hotel-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Perfect Destination

Perfect Destination a travel guide Website Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Free Premium travel

Free-Premium-travel-guide-Mobile-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Imperial Hotel

Imperial Hotel - Free Responsive Website Template

Xem demo  Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn miễn phí - Travel Media travel

Travel-Media-travel-guide-Mobile-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web du lịch, khách sạn

Traveline-Online-Tour-Hotel-Booking-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web resort - Santorini Resort

Santorini-Resort-Responsive-Hotel-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - FlawlesHotel

FlawlesHotel-Online-Hotel-Booking-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Ocean View

Ocean-View-Hotel-Website-HTML-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Starhotel

Starhotel-Responsive-Hotel-Booking-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Travel Hub

Travel-Hub-Touring-Packages---HTML-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Libro Responsive Hotel

Libro-Responsive-Hotel-HTML-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Hotelaila

Hotelaila-Responsive-Hotel-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Paradise Cove

Paradise-Cove-Hotel-HTML-Theme

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web vé máy bay - Airline Tickets

Airline-Tickets-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web du lịch - viTravel

vi-travel-Responsive-One-Page-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web du lịch - Travel Agency Responsive

Travel-Agency-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web resort - Monarch Resort & Spa

Monarch-Resort-Spa-Responsive-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Travel Booking Agency

Travel-Booking-Agency-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Hotels Responsive Website Template

Hotels-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Travel Guide Responsive Website Template

Travel-Guide-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - HTML5 Hotels Website Template

HTML5-Hotels-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Trabo Travel Agency

Trabo-Travel-Agency-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - BonVoyage Travel Agency

BonVoyage-Travel-Agency-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - HTML Hotels Website Template

HTML-Hotels-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Voyage

Voyage-Free-Flat-Travel-Responsive-Web-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Casa – Swap

Casa-Swap-Book-Rent-HTML-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web du lịch - Love Travel

Love-Travel-Creative-Travel-Agency-Theme-HTML5

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web du lịch - N-Travel

N-Travel

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Virginia Hotels

Virginia-Hotels-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Nation Hotel

Nation-Hotel-Responsive-HTML-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web vé máy bay - The Travel Booking – Responsive HTML Template

Travel-Booking-Responsive-HTML-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Monique Hotels Responsive Website Template

Monique-Hotels-Responsive-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web du lịch - Travel Agency – Responsive HTML5 Template

Travel-Agency-Responsive-HTML5-Template

Xem demo  Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Sunshine – Responsive Hotel Template

Sunshine-Responsive-Hotel-Template

Xem demo  Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Luxury Hotels Website Template

Luxury-Hotels-Website-Template

Xem demo Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Ziczac Travel

Ziczac-Travel-HTML5-Responsive-Booking-Template

Xem demo  Xem thông tin

Mẫu thiết kế web khách sạn - Parque

Parque Hotel Resort Responsive HTML template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Lamoon

Lamoon Responsive Resort and Hotel

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Green Hotel

Green Hotel Classic and Minimalist

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Aegean Resort

Aegean-Resort-Responsive-Hotel-Template


Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Nice Hotel

Nice Hotel HTML Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Queen Hotel

Queen Hotel Classic and Elegant

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Luxury Hotel

Luxury Hotel one page template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Responsive Paradise Hotel

Responsive Paradise Hotel

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - The Palace Hotel and Business

The Palace Hotel and Business

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Hotel Classica

Hotel Classica - clean hotel and travel website

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Welcome Inn

Welcome Inn Spa Ski Resort HTML Theme

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Cottage Responsive Hotel Template

Cottage Responsive Hotel Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Weleshine Hotel Template

Weleshine Hotel Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Hotec

Hotec Responsive Hotel Spa & Resort Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - aTourist

aTourist Hotel Travel Booking Site Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Imperial

Imperial Hotel HTML Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Soho Hotel

Soho Hotel Responsive HTML Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Anchor Inn

Anchor Inn Hotel and Resort Site Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Hotel Inn Premium HTML Template

Hotel Inn Premium HTML Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Verona Luxury Hotel

Verona Luxury Hotel

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Queen Hotel

Queen Hotel Website Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - H Hotel Luxury

H-Hotel Luxury Responsive Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Travel Premium HTML Template

 Travel Premium HTML Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Book Your Travel

Book Your Travel Online Booking HTML Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Trips Booking

Trips Booking HTML5 Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Ravelux

ravelux Template for Travel or Hotel Business

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Travelium

Travelium Responsive Hotel Travel

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Voyage

Voyage Travel Agency HTML Theme

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - TravelSite

TravelSite Responsive HTML Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Portland Tourism

Portland-Tourism webiste template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Fly Away

Fly Away - Travel Agency Website Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Globe - Travel Agency HTML Template

Globe - Travel Agency HTML Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Easy Travel Website Template

Easy Travel Website Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Ok Travel

Ok Travel HTML5 Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Worldwide Traveling Template

Worldwide Traveling Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Traveling Agency

Traveling Agency HTML5 Template

Xem demo   Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Obulca Travel Agency

Obulca Travel Agency Responsive Website Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Nicety

Nicety HTML5 Travel Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Traveller, Best Travel Guide

Traveller Best Travel Guide

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Trip – Travel Agency

Trip Travel Agency HTML Template

Xem demo  Tải về

Mẫu thiết kế web khách sạn - Traveling a travel guide

Traveling-a-travel-guide-Mobile-Website-Template

Xem demo Xem thông tin


Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: Ngôi Sao Số
Có: 0/0 đã cho sao
tiếc gì 1 click để cho sao

Bạn đã xem chưa?

Tạo email doanh nghiệp, kinh nghiệm chọn mua?

Tạo email doanh nghiệp, kinh nghiệm chọn mua?

Email doanh nghiệp không chỉ giúp khách hàng tin tưởng vào doanh nghiệp bạn. Nó còn thể hiện tính chuyên nghiệp của tổ chức.

Cách thiết lập địa chỉ email cho doanh nghiệp miễn phí trong 5 phút

Cách thiết lập địa chỉ email cho doanh nghiệp miễn phí trong 5 phút

Bạn đang tự hỏi làm thế nào bạn có thể tạo một địa chỉ email chuyên nghiệp miễn phí cho doanh nghiệp của bạn? và đây là bài viết bạn cần để có một email cho doanh nghiệp của bạn. 

Những xu hướng phát triển web 2020 ai cũng nên biết

Những xu hướng phát triển web 2020 ai cũng nên biết

Bạn là công ty làm web? bạn đang thực hiện trang web cho công ty bạn năm nay? bạn nên nắm bắt xu hướng để hiểu hơn mình cần làm gì cho trang web trong năm nay nhé.

Quay lại trang Blog
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây