Xem một số giao diện website phẳng

Thứ sáu - 23/08/2013 21:35

Ngôi Sao Số solutions xin giới thiệu một số giao diện thiết kế phẳng đúng theo phong cách phẳng của tương lai.

Ngôi Sao Số solutions xin giới thiệu một số giao diện thiết kế phẳng đúng theo phong cách phẳng của tương lai.

Thiết kế web phẳng dạng tổ ong.
Thiết kế web phẳng dạng tổ ong.

Thiết kế web phẳng theo dạng thời tiết.

Thiết kế web phẳng theo dạng thời tiết.

Thiết kế phẳng theo phong cách window 8
Thiết kế phẳng theo phong cách window 8

Thêm một thiết kế phẳng theo dạng tổ ong


Thêm một thiết kế phẳng theo dạng tổ ong

Thêm một thiết kế phẳng theo dạng tổ ong

Thiết kế website phẳng phong cách metro

Thiết kế website phẳng phong cách metro
Thiết kế website phẳng phong cách metro

Tác giả bài viết: Thewall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions