Top 50 thiết kế trang web của các trường đại học 2013

Chủ nhật - 03/11/2013 20:17

Hôm nay trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu Top 50 trang web đại học từ đại học trên thế giới năm 2013 được bầu chọn bởi QS Rankings 2013 bạn có thể có thêm ý tưởng từ những mẫu thiết kế này.

Hôm nay trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu Top 50 trang web đại học từ đại học trên thế giới năm 2013 được bầu chọn bởi QS Rankings 2013 bạn có thể có thêm ý tưởng từ những mẫu thiết kế này. Với danh sách này, ngoài việc hỗ trợ cho các nhà thiết kế website chuyên về giáo dụcsinh viên cũng có thể biết thêm về những gì các trường đại học cung cấp các thông tin của họ so sánh nó với các trường đại học khác.

Ngoài ra chúng tôi còn có giải pháp thiết kế website giáo dục hoàn toàn miễn phí dành cho các tổ chức giáo dục và phi chính phủ hoạt động. Bạn có thể xem thêm thông tin này để tổng hợp những kiến thức cần có trong việc bắt đầu xây dựng một website giáo dục.

 

1. MIT

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

2. Harvard University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

3. University of Cambridge

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

4. London’s global university

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

5. Imperial College London

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

6. University of Oxford

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

7. Stanford University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

8. Yale University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

9. University of Chicago

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists


 

10. California Institute of Technology (Caltech)

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

11. Princeton University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

12. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

13. University of Pennsylvania

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

14. Columbia University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

15. Cornell University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

16. Johns Hopkins University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists
 
 

17. University of Edinburgh

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

18. University of Toronto

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

19. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

20. King’s College London (KCL)

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

21. McGill University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

22. University of Michigan

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

23. Duke University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

24. National University of Singapore (NUS)

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

25. University of California, Berkeley (UCB)

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists
 

26. The University of Hong Kong

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

27. The Australian National University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

28. Ecole normale supérieure, Paris

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

29. Northwestern University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

30. University of Bristol

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

31. The University of Melbourne

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

32. The University of Tokyo

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists
 

33. The University of Manchester

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists
 

34. The Hong Kong University of Science and Technology

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

35. Kyoto University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

36. Seoul National University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

37. University of Wisconsin-Madison

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

38. The University of Sydney

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

39. The Chinese University of Hong Kong

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists
 

40. UCLA

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

41. Ecole Polytechnique

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

42. Nanyang Technological University (NTU)

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

43. The University of Queensland

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

44. New York University (NYU)

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

45. University of Copenhagen

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

46. Peking University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

47. Brown University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

48. Tsinghua University

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists
 

49. University of British Columbia

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

 

50. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg germany

Top 50 University Websites from World University Rankings 2013 Lists

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions