Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Trắng

Thứ hai - 21/10/2013 08:46

Trắng chắc chắn là một màu thanh lịch, khi sử dụng đúng thiết kế website, nó cho ta một cái nhìn thật đẹp về website, như những website chúng ta thấy dưới đây. Sử dụng màu trắng để thiết kế một website thanh lịch, làm cho đôi mắt ta dễ chịu, giúp người xem thấy được những gì họ cần thấy.

Trắng chắc chắn là một màu thanh lịch, khi sử dụng đúng thiết kế website, nó cho ta một cái nhìn thật đẹp về website, như những website chúng ta thấy dưới đây. Sử dụng màu trắng để thiết kế một website thanh lịch, làm cho đôi mắt ta dễ chịu, giúp người xem thấy được những gì họ cần thấy. Từ không gian màu trắng loại màu trắng giữa nền tối, hình ảnh và một số khác "sử dụng màu trắng". Ngôi Sao Số đã sưu tầm và lấy đây là nguồn cảm hứng kết hợp màu trắng trong thiết kế của bạn cho một website thanh nhã.

Tivix 

StyleUp

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Swapbox

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Sociates

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

productOps

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Hangar

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Koa Water

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

More Air

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Ada Blackjack Shop

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Frappuccino

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

 

numomma

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Dots

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

C-Roots

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Amanda Cole

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Justin Aguilar

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Ashley Farrand

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Nicolas Eberienos

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Celery

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Hiptype

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Another Pony

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs

Work

21 Examples of How to Incorporate White in your Designs
 

Tham khảo: 

Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Xanh lá cây
Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Vàng
Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Xanh dương
Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Đỏ
Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Cam
Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Hồng
Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Tím
Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Nâu
Thiết kế website sử dụng tông màu chủ đạo Đen


Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions