Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Thứ bảy - 16/11/2013 09:43

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu một bộ sưu tập 30 thiết kế website giáo dục xuất sắc của các nước trên thế giới. Hầu hết các website này sử dụng kiểu chữ bắt mắt, nhiều màu sắc đẹp.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu một bộ sưu tập 30 thiết kế website giáo dục xuất sắc của các nước trên thế giới. Hầu hết các website này sử dụng kiểu chữ bắt mắt, nhiều màu sắc đẹp.

Nếu bạn đang suy nghĩ về một thiết kế nổi bật cho dự án trang web giáo dục của bạn, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn một danh sách các trang web này cộng với giải pháp thiết kế website giáo dục hoàn toàn miễn phí của chúng tôi sẽ giúp cho bạn dễ dàng trong công việc bắt đầu một website giáo dục.


 

Body Arts Laboratory

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Flow Academy 2011

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Our Wild Garden

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

IADE – Creative University

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Mozart Young Academy

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Hashrocket University

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Leeuwarden Studiestad

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Knoxlife Church

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Drum Studio Tuition

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Fiore Languages

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Pozytywka

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Simon Langton

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

redemption

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

AkuAves

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Ministry Marketing Group

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

La Baldufa

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Live Outside The Pack

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

MO Blues

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Riz Scholars

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Allen Berg Racing Schools

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Runway Pilot School

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Upside Learning

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Renewal Counseling Center

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Curtin University

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

826CHI

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Willowbrook Church

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

OnlineMBARankings

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Danone Changes my World

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Pray for 44

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

ijk

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Mount Chapel

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Arte Indutora

Thêm 30 thiết kế trang web giáo dục xuất sắc

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions