Thêm 20 thiết kế website đẹp cho tháng 10/2013

Thứ ba - 22/10/2013 13:02

Bây giờ, các nhà thiết kế đã hoàn toàn say mê với tất cả những điều tinh tế. Chúng tôi yêu nền hoa văn tinh tế và các yếu tố trang trí phức tạp.

Bây giờ, các nhà thiết kế đã hoàn toàn say mê với tất cả những điều tinh tế. Chúng tôi yêu nền hoa văn tinh tế và các yếu tố trang trí phức tạp.

Chúng tôi quên mất đi táo bạo cho một phút, nhưng nó có vẻ như nó trở lại. Với việc sử dụng các thiết bị nhỏ hơn (chẳng hạn như máy tính bảng và điện thoại di động), trở nên phổ biến để đảm bảo công việc của bạn có thể được nhìn thấy. Và những gì cách tốt hơn để làm điều đó hơn để đi táo bạo với nó?

Tạo các trang web đậm bắt đầu từ cách bố trí và kéo dài đến màu sắc và kích cỡ phông chữ. Người ta có thể xem xét để chọn tất cả các phần hoặc một số các thành phần này để tạo ra một trang web mà đòi hỏi sự chú ý và cũng rất dễ dàng để đọc. Trong khi đó là một chút thời trang, đó là một kỹ thuật tuyệt vời bởi vì bạn muốn người đọc của bạn nhớ trang web của bạn và bạn cũng muốn họ có thể làm cho việc sử dụng hầu hết các trang web của bạn.

Blast Processor

 

 

CAU


 

Chris Boddy

 

Corona Radiata


 

Diehl Group Architects

 

 

Don’t Talk to Robots

 

 

Everything You Need to Know About Design on the Web

 

 

GoodTwin 

 

 

Manos

 

 

Ryan Michael Kelly

 

 

Joan Pons Moll


 

John Dierks
 

 

Life in Greenville

 

 

Michel Doudin

 

 

MODE

 

 

Red Antler 

 

 

Sagacify

 

 

Stitch Fix

 

 

Studio Mds

 

 

Typespiration

 

 

Etch