Thành phần của một đường dẫn URL - Static URL vs Dynamic URL

Thứ năm - 09/05/2013 10:35

Chắc các bạn không còn xa lạ gì với đường dẫn URL? Đây là viết tắt của Uniform Resource Locator, bài viết này phân tích cho chúng ra rõ những thành phần khác nhau của một URL dưới con mắt của Google. Lấy vị dụ một URL hợp lệ với rất nhiều thành phần :

Thành phần của một đường dẫn URL - Static URL vs Dynamic URL

Chắc các bạn không còn xa lạ gì với đường dẫn URL? Đây là viết tắt của Uniform Resource Locator, bài viết này phân tích cho chúng ra rõ những thành phần khác nhau của một URL dưới con mắt của Google. Lấy vị dụ một URL hợp lệ với rất nhiều thành phần :

Thành phần của một đường dẫn website (URL)

Đây là các thành phần chính của URL này :

  • Giao thức là http. Ngoài ra còn có nhiều giao thức khác như https, ftp, v.v;
  • Tên host hay hostname là video.google.co.uk;
  • Tên miền thứ cấp là video;
  • Tên miền chính là google.co.uk;
  • Tên miên cấp 1 (top-level domain) la uk.Tên miền uk là tên miền quốc gia
  • Tên miền cấp 2 (second-level domain) là co.uk;
  • Cổng giao tiếp là 80, đây là cổng ngầm định của dịch vụ Web. Có thể sử dụng các cổng khác như 8080 hay 8000. Khi cổng là 80, phần lớn người ta không cần thêm vào đường dẫn;
  • Đường dẫn là /videoplay, giúp để trỏ đến một tệp tin hay một vị trí nằm trên máy chủ Web;
  • Đường dẫn URL nói trên ẩn chứa các tham số. Tên của tham số là docid và giá trị của nó là -7246927612831078230. Đường dẫn có thể có nhiều tham số. Tham số đầu tiên bắt đầu bằng dấu hỏi (?), các tham số sau nối tiếp bằng dấu và (&);
  • Ký tự “#00h02m30s” còn được gọi là neo dùng để trỏ đến một vị trí trên văn bản hiện tại. Trong trường hợp trên vị trí neo trỏ đến đoạn phim thời điểm 2 phút, 30 giây trong đoạn video tương ứng.

Đường dẫn URL tĩnh và động (static url vs. a dynamic url)

Sự khác nhau giữa đường dẫn tình và động, về mặt kỹ thuật nằm ở thao tác của máy chủ web. Một đường dẫn tĩnh url là một một tài liệu được máy chủ website trả về mà không cần sự can thiệp nào từ máy chủ. Trong khi đường dẫn động là tài liệu được tạo ra sau khi yêu cầu máy chủ thực thi các lệnh tương ứng.

Rất nhiều người phân biệt đường dẫn tĩnh và động bởi đơn giản quan sát cấu tạo URL và trả lời câu hỏi “liệu nó có chứa dấu hỏi (?) hay không ?”. Thường thì một đường dẫn động có chưa dấu hỏi (?), không có dấu này thì đường dẫn thường là tĩnh. Đây là một cách đơn giản và nhanh chóng để xác loại đường dẫn.