Tăng tốc website với Google

Thứ năm - 09/05/2013 10:41

Google hôm nay giới thiệu các ứng dụng hỗ trợ sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng cho cả webmaster và người sử dụng tại trụ sở Google. Nó được gọi là Page Speed (Tốc độ Trang), và một addon hỗ trợ dành cho trình duyệt Firefox. Theo Google --

Google hôm nay giới thiệu các ứng dụng hỗ trợ sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng cho cả webmaster và người sử dụng tại trụ sở Google. Nó được gọi là Page Speed (Tốc độ Trang), và một addon hỗ trợ dành cho trình duyệt Firefox. Theo Google --

Tăng tốc website với Google
 

Khi bạn chạy Page Speed, bạn ngay lập tức nhận được lời đề nghị về việc làm thế nào bạn có thể thay đổi các trang web của bạn để cải thiện tốc độ của họ. Ví dụ, Tốc độ Trang tự động tối ưu hóa hình ảnh cho bạn, đem lại cho bạn một hình ảnh được nén mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức trên trang web của bạn.

Nó cũng xác định các vấn đề như JavaScriptCSS tải của trang của bạn mà không được thực sự được sử dụng để hiển thị trong trang web. Nó cũng giúp giảm bớt thời gian chờ đợi người dùng sử dụng cho các trang web để tải về và hiển thị.

Tại sao bạn nên sử dụng Tốc độ Trang?

  • Thực hiện việc giúp trang web của bạn tải nhanh hơn.
  • Giữ người sử dụng Internet truy cập trang web của bạn.
  • Giảm bớt băng thông lưu trữ và chi phí của bạn.
  • Cải thiện trang web!
     

Thậm chí còn có một cộng đồng ở đây, nơi bạn có thể thảo luận về việc chạy trang web tốc độ và đạt được kết quả tốt nhất. Hướng dẫn về cách sử dụng Tốc độ Trang.

Nếu bạn là một SEO chuyên nghiệp, rất nhiều thứ cần phải làm ngay bây giờ với Tốc độ Trang ..