Quy trình thực hiện seo

Thứ tư - 29/05/2013 16:23

Hầu hết người tiêu dùng đều cho rằng vị trí hàng đầu trên các công cụ tìm kiếm cũng giống như một con dấu kiểm chứng trong việc kinh doanh.

Bạn có đồng ý rằng chắc chắn một công ty không thể được xếp hạng cao trong trang kết quả tìm kiếm nếu nó không phải là công ty tốt nhất trong lĩnh vực hoạt động của nó không? Nếu bạn là một người dùng các bộ máy tìm kiếm có kinh nghiệm, bạn hầu như sẽ nhận ra rằng câu hỏi trên là không đúng. Tuy nhiên, sự thật là nhiều người tiêu dùng, thậm chí những người thực hiện tìm kiếm trong lĩnh vực kinh doanh, đều hiểu xếp hạng tìm kiếm cao như một sự xác nhận ngầm.
 
tao website nhanh

 

Quy trình thực hiện SEO với 5 bước:

 • Nghiên cứu
 • On the Page Seo
 • Off The Page Seo
 • Tiếp tục tối ưu
 • Phân tích đo lường bổ sung.

1. Nghiên cứu:

Đây là bước khởi đầu quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của một chiến dịch SEO.

Phần này bào gồm các yếu tố

 • Nghiên cứu từ khóa
 • Thống kế
 • Phân tích đối thủ
 • Nghiên cứu thị trường sản phẩm/ dịch vụ của khách hàng
 • Nghiên cứu người dùng

2. On The Page SEO.

Tao website nhanh

4 yếu tố quan trọng cần ưu tiên thực hiện:

Xây dựng nội dung:

 • Content Research / Keyword Research – Nghiên cứu nội dung và từ khóa
 • Content Words / Use Of Keywords – Từ khóa trong nội dung/ Cách sử dụng nội dung
 • Content Engagement – Nội dung thu hút
 • Content Freshness – Làm mới nội dung.

Tối ưu Html:

 • HTML Title Tag – Thẻ Title, The Meta Description Tag – Thẻ mô tả, Header Tags – Thẻ tiêu đề H1, H2

Cấu trúc trang web:

 • Site Crawability – Cách đọc trang web của Robot, Site Speed – Tốc độ trang web, Are Your URLs Descriptive? – Cấu trúc URL.

Off The Page SEO.

Tao website nhanh

Trong Off the Page SEO thì xây dựng liên kết chỉ là một yếu tố trong 4 yếu tố sau:

 • Xây dựng liên kết – Link
 • Truyền thông xã hội – Social media
 • Xây dựng uy tín, Sự tín nhiệm, mức độ tin tưởng
 • Yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến yếu tố xếp hạng
Việc xây dựng nội dung và quản trị website là tuyệt đối quan trọng, ngoài việc thiết kế website chuẩn seo cơ bản bạn cần có nội dung website hướng về phía người dùng.Chúc bạn thành công.