Những website có thiết kế đơn giản nhưng rất hấp dẫn

Thứ sáu - 07/06/2013 09:38

Trên tất cả, để đạt được sự đơn giản trong thiết kế không hề dễ dàng. Bài viết này sưu tập những thiết kế đơn giản nhưng rất hấp dẫn.

Trên tất cả, để đạt được sự đơn giản trong thiết kế website không hề dễ dàng. Bài viết này sưu tập những thiết kế đơn giản nhưng rất hấp dẫn.

Những điều những trang web này làm được:

Nội dung đi trực tiếp vào vấn đề

Rất khó để thiết kế một trang web đơn giản nếu bạn phải đặt các sản phẩm và các mô tả của nó, thêm nhiều chữ và hai menu với một Logo thật lớn. Trên Web, đặc biệt, với nội dung cần ngắn gọn và đúng mục tiêu, điều này mới dễ dàng để thiết kế những website đơn giản

Sử dụng hệ thống thiết kế lưới cơ bản.

Không phải tất cả những site đều làm vậy, nhưng hầu hết trong số chúng sử dụng hệ thống lưới cơ bản (Grid-based System). Sử dụng các đường lưới giúp bạn dễ dàng trong việc cân bằng thiết kế, loại bỏ những chi tiết thừa trong giao diện.

Phân cấp thông tin rõ ràng

Cần chú ý điều gì trên những website đó? Tất cả đều rất dễ dàng điều hướng và dễ sử dụng hơn các website khác. Hãy bỏ đi những thông tin không cần thiết. Các thiết kế phải nghĩ điều gì thực sự quan trọng trong website đó.

WP AntiVirus

Những website có thiết kế đơn giản

Thing.be

Những website có thiết kế đơn giản

Alan van Roemburg

Những website có thiết kế đơn giản

Old Guard

Những website có thiết kế đơn giản

Noon style

Những website có thiết kế đơn giản

Max Wanger blog

Những website có thiết kế đơn giản

Matt Singer

Những website có thiết kế đơn giản

Make Nice

Những website có thiết kế đơn giản

Jez Thompson

Những website có thiết kế đơn giản

Indie Labs

Những website có thiết kế đơn giản

iMac SOS

Những website có thiết kế đơn giản

Ideas on Purpose

Những website có thiết kế đơn giản

Ico Design

Những website có thiết kế đơn giản

Digital Mash

Những website có thiết kế đơn giản

Alan van Roemburg

Những website có thiết kế đơn giản