Xem ý tưởng từ việc thiết kế website du lịch sao cho đẹp

Thứ năm - 04/07/2013 10:24

Nhắc đến du lịch chúng ta sẽ nghĩ đến cảnh quan và dịch vụ thì để có một website du lịch ấn tượng và thu hút người xem, một website du lịch phải được thiết kế với bố cục đơn giản, màu sắc hoài hòa, dể chiệu thông thường với tông màu lạnh và hiển thị nhiều hình ảnh.

Nhắc đến du lịch chúng ta sẽ nghĩ đến cảnh quan và dịch vụ thì để có một website du lịch ấn tượng và thu hút người xem, một website du lịch phải được thiết kế với bố cục đơn giản, màu sắc hoài hòa, dể chiệu thông thường với tông màu lạnh và hiển thị nhiều hình ảnh.

Ngôi Sao Số solutions xin giới thiệu một số mẫu website du lịch để các bạn có thêm ý tưởng củng như tham khảo khi cần thiết kế một website du lịch chuyên nghiệp.

một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp


một số mẫu website du lịch chuyên nghiệp