Mẫu thiết kế website với Layout mới lạ đậm chất sáng tạo

Thứ tư - 23/10/2013 08:59

Đồ họa đẹp và màu sắc đóng vai trò rất lớn trong thiết kế web, nhưng hầu hết đều ​​đồng ý rằng xương sống của website đó là bố cục, các bố trí những thành phần trong websit

Đồ họa đẹp và màu sắc  đóng vai trò rất lớn trong thiết kế web, nhưng hầu hết đều ​​đồng ý rằng xương sống của website đó là bố cục, các bố trí những thành phần trong website. Một bố cục tuyệt vời thể hiện nội dung hấp dẫn của trang web. Có một số cách để tổ chức và đặt cùng một bố trí tốt đẹp cho trang web của bạn, và ở đây Ngôi Sao Số sẽ cho một số ví dụ về các trang web sử dụng lưới, các cột và các khối hiển thị nội dung của một website.

Superawesome

contentsites01

leids film festival

contentsites02

Kokoro & Moi

contentsites03

UX Magazine

contentsites04

TRUF

contentsites05

The Bygone Bureau

contentsites06

Live Now

contentsites07

OURHYPE

contentsites08

Minimalist Design Magazine

contentsites09

Computerlove

contentsites10

Simon Collison

contentsites11

YCN

contentsites12

Arnaud Beelen

contentsites13

BB – Bisgrafic Blog

contentsites14

Derek Mack

contentsites15

Magnum Photos

contentsites16

The Canary Collective

contentsites17

Zachary Pulman

contentsites18

de51gn

contentsites19

The Grid System

contentsites20

iniva

contentsites21

graphito.net

contentsites22

TBWA – London

contentsites23

 

method.com

contentsites24

Theme

contentsites25

Jan Sochor

contentsites26

FYNN

contentsites27

AiGA NY

contentsites28

Draft

contentsites29

skyskraper

contentsites30

cheetos

contentsites31

Haik Avanian

contentsites32

Morphix

contentsites33

nocturn

contentsites34

Zaum & Brown

contentsites35

SF 70folk

contentsites36

Cool And The Guide

contentsites37

T Magazine

contentsites38

next room

contentsites39

Indextwo

contentsites40

The Feast

contentsites41

pips a la carte

contentsites42

Dojo Design Studio

contentsites43

Frieze

contentsites44

The Morning News

contentsites45

Rainfall Daffinson

contentsites46

Mark Boulton Design

contentsites47

design B studios

contentsites48


Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions