Học kinh nghiệm từ 35 thiết kế website công ty truyền thông

Thứ bảy - 16/11/2013 10:17

Các công ty sản xuất và xây dựng truyền thông làm việc với tất cả các nghệ sĩ. Sản xuất dưới hình thức âm nhạc, video, hình ảnh động, hoặc một số sự kiện khác. Những trang web này được thiết kế để thể hiện chất lượng sản phẩm của họ và các đội phía sau mỗi một.

Chuỗi bài liên quan

Các công ty sản xuất và xây dựng truyền thông làm việc với tất cả các nghệ sĩ. Sản xuất dưới hình thức âm nhạc, video, hình ảnh động, hoặc một số sự kiện khác. Những trang web này được thiết kế để thể hiện chất lượng sản phẩm của họ và các đội phía sau mỗi một.

Trong bộ sưu tập này bạn sẽ tìm thấy 35 thiết kế website công ty truyền thông quốc tế trong việc bố trí trang web. Đây là những trang web khá hoàn hảo cho bất cứ ai xem xét một thiết kế lại trang web công ty của mình - thậm chí cho cả các lĩnh vực khác. Các công ty truyền thông cũng giống như nhiều công ty khác và thường sẽ bao gồm các thông tin tương tự nhau. Tôi hy vọng những thiết kế này có thể cung cấp một điểm khởi đầu tốt để bạn có thể  khai thác và phát triển website có phong cách và đúng ý tưởng mình đề ra. (Tham khảo thêm: giải pháp thiết kế website công ty của chúng tôi. ).

 

Nick Animation Studio

nick nickelodeon studios website animation

 

Blue Sky Studios

blue sky studios website layout

Maxtron Media

digital website layout maxtron media

Northern Blue

northern blue website layout inspiring

Carsey Werner

carsey werner productions website layout

Blare Media

blare media website layout inspiring design

Apostle

apostle nyc website layout production company

Dori Media

dori media productions website layout

Merit Motion Pictures

merit motion pictures production company

Primal Scream Music

fullscreen background primal scream music website

Zenith Productions

zenith productions company website layout

Strix

red webstie layout strix production company

Pilgrim Studios

pilgrim studios website layout production

FOX Searchlight

fox searchlight production company website

Zodiak Media

zodiak media productions company layout

McElroy Films

mcelroy films production company website

Looking for hosting?. We recommend MediaTemple for web hosting. Use Code MTLOVESDESIGN for 20% off

Pheonix NYC

pheonix production company website layout

214media

214media production company website dallas texas

Electus

electus production company website layout

GrooveWorx

grooveworx website layout production company

Wonderland Sound and Vision

wonderland sound vision production company

Lionsgate

lionsgate production company website layout

G4TV

g4tv techtv website layout production company

hitRECord

hit record website layout design productions

North South

north south production company website layout

Shine America

shine america production company layout design

Zinkia

zinkia website production layout inspiring

Rivr

rivr website production company layout

Hasbro Studios

hasbro cartoon animation studios production company website

Blowback Productions

blowback productions company website layout

Flashpoint

flashpoint productions studio website layout

Looking for hosting?. We recommend MediaTemple for web hosting. Use Code MTLOVESDESIGN for 20% off

Powderhouse

powderhouse website layout inspiring design

Katalyst

katalyst network website layout design inspiring

Asylum Entertainment

asylum entertainment website production company

Hoff Productions

hoff productions company website layout design

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions