Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

Thứ bảy - 16/11/2013 09:32

http://www.webdesignersblog.net/inspiration/35-outstandinChúng tôi xin giới thiệu đến bạn 35 thiết kế trang web giáo dục sáng tạo trên khắp thế giới. Một danh sách rất cần thiết cho các tổ chức giáo dục Việt Nam. Từ các website này có thể giúp đỡ rất nhiều cho việc làm sao để có một website giáo dục vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa chất lượng, vừa giữ được sự trang nghiêm của các tổ chức giáo dục và không làm mất đi truyền thống giáo dục Việt Nam.g-educational-website-designs/

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn 35 thiết kế trang web giáo dục sáng tạo trên khắp thế giới. Một danh sách rất cần thiết cho các tổ chức giáo dục Việt Nam. Từ các website này có thể giúp đỡ rất nhiều cho việc làm sao để có một website giáo dục vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa chất lượng, vừa giữ được sự trang nghiêm của các tổ chức giáo dục và không làm mất đi truyền thống giáo dục Việt Nam.

Trong danh sách này chúng tôi đã sàng lọc kỹ các tổ chức giáo dục của Mỹ, Hàn Quốc ... để tạo ra một sự phong phú về nội dung và kiến thức cho việc bắt đầu thiết kế website giáo dục thật tốt. Nếu bạn quan tâm có thể xem thêm giải pháp thiết kế website giáo dục của chúng tôi.

 

01. Biola Undergrad

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

02. The University Of Texas

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

03. University Of Minnesota

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

 

04. Indiana University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

05. Brown University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

06. University Of Tennessee

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

07. University of Rochester

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

08. Arizona State University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

09. University Of Madras

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

10. Lovely Professional University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

11. Johns Hopkins

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

12. The University Of Melbourne

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

13. SEOUL

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

14. University Of Washington

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

15. Denver Seminary

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

16. University Of Virginia

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

17. Upenn

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

18. University Of Chicago

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

19. NorthWestern

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

20. University Of Delaware

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo
 

21. Oregon State University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

22. Rutgers

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

23. Virginia Tech

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

24. UBA

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

25. Institut Teknologi Bandung

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

26. UK Campus

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

27. University Of Oxford

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

28. UC SanDiego

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

29. University Of Glasgow

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

30. Purdue University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

31. Durhan University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

32. Duke University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

33. University Of Glasgow

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

34. National University Of Singapore

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

35. London’s Global University

Danh sách 35 thiết kế web giáo dục sáng tạo

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions