Chiêm ngưỡng 35 tác phẩm website giáo dục

Chủ nhật - 10/08/2014 21:33

Giáo dục là một ngành đặc thù, bản thân trang web giáo dục cũng vậy. Ở Việt Nam, dường như cách bố cục trang web vẫn chưa thoát khỏi kiểu bố cục truyền thống, vẫn là phong cách đơn giản, chia hai cột và hiển thị quá nhiều thông tin thừa.

Giáo dục là một ngành đặc thù, bản thân trang web giáo dục cũng vậy. Ở Việt Nam, dường như cách bố cục trang web vẫn chưa thoát khỏi kiểu bố cục truyền thống, vẫn là phong cách đơn giản, chia hai cột và hiển thị quá nhiều thông tin thừa.

Để có một thiết kế web giáo dục đẹp và sáng, ở các nước giáo dục tiên tiến, họ thường cố gắng làm ra trang web để phục vụ học sinh, sinh viên của họ thay vì làm cho nó trở thành một cá tính riêng hay giống một trang web nào đó. Việc trang web giáo dục ra đời để phục vụ nhu cầu chính là của học sinh, sinh viên chứ không phải của giáo viên. Đối tượng người truy cập cũng vậy, đó là điều mà các trang web giáo dục Việt đang gặp phải là làm ra nhưng không có người truy cập vì bản chất trang web chưa tạo ra và là một nơi cho chính sinh viên học tập, trao đổi kiến thức.

Hôm nay NGÔI SAO SỐ xin giới thiệu 34 mẫu thiết kế trang web giáo dục với phong cách lạ mắt, mới mẻ và đặc biệt là cách bố cục nội dung hợp lý cho từng trường hợp cụ thể khác nhau. Nếu bạn đang làm trong ngành giáo dục và đang có ý định xây dựng trang web cho trường mình. Đây là một bài viết hay có thể giúp ích cho bạn, và nếu bạn muốn thay đổi những gì thuộc về truyền thống, để phục vụ nhu cầu chính là nhìn học sinh sinh viên bạn cần gì, cá nhân tôi nghĩ rằng việc thiết kế web giáo dục Việt Nam sẽ thực sự là nơi giao lưu học tập của các bạn học sinh sinh viên một cách đúng nghĩa.

01. Biola Undergrad

35 mẫu thiết kế web giáo dục

02. The University Of Texas

35 mẫu thiết kế web giáo dục

03. University Of Minnesota

35 mẫu thiết kế web giáo dục

 

04. Indiana University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

05. Brown University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

06. University Of Tennessee

35 mẫu thiết kế web giáo dục

07. University of Rochester

35 mẫu thiết kế web giáo dục

08. Arizona State University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

09. University Of Madras

35 mẫu thiết kế web giáo dục

10. Lovely Professional University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

11. Johns Hopkins

35 mẫu thiết kế web giáo dục

12. The University Of Melbourne

35 mẫu thiết kế web giáo dục

13. SEOUL

35 mẫu thiết kế web giáo dục

14. University Of Washington

35 mẫu thiết kế web giáo dục

15. Denver Seminary

35 mẫu thiết kế web giáo dục

16. University Of Virginia

35 mẫu thiết kế web giáo dục

17. Upenn

35 mẫu thiết kế web giáo dục

18. University Of Chicago

35 mẫu thiết kế web giáo dục

19. NorthWestern

35 mẫu thiết kế web giáo dục

20. University Of Delaware

35 mẫu thiết kế web giáo dục

21. Oregon State University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

22. Rutgers

35 mẫu thiết kế web giáo dục

23. Virginia Tech

35 mẫu thiết kế web giáo dục

24. UBA

35 mẫu thiết kế web giáo dục

25. Institut Teknologi Bandung

35 mẫu thiết kế web giáo dục

26. UK Campus

35 mẫu thiết kế web giáo dục

27. University Of Oxford

35 mẫu thiết kế web giáo dục

28. UC SanDiego

35 mẫu thiết kế web giáo dục

29. University Of Glasgow

35 mẫu thiết kế web giáo dục

30. Purdue University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

31. Durhan University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

32. Duke University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

33. University Of Glasgow

35 mẫu thiết kế web giáo dục

34. National University Of Singapore

35 mẫu thiết kế web giáo dục

35. London’s Global University

35 mẫu thiết kế web giáo dục

Tác giả bài viết: TheWall