50 Thiết kế website công ty tương thích với mọi nền tảng di động

Thứ ba - 12/11/2013 09:51

Không có gì là "quá" khi nói rằng thiết kế web đáp ứng (Responsive Design) đã tiến vào nền công nghiệp thiết kế web với tốc độ nhanh như vũ bão. Bằng chứng là các công ty lớn như Microsoft, tạp chí Time và thậm chí cả trang web riêng của Barack Obama cũng phải nhảy vào cơn bão "Thiết kế đáp ứng" từ năm 2011.

Không có gì là "quá" khi nói rằng thiết kế web đáp ứng (Responsive Design) đã tiến vào nền công nghiệp thiết kế web với tốc độ nhanh như vũ bão. Bằng chứng là các công ty lớn như Microsoft, tạp chí Time và thậm chí cả trang web riêng của Barack Obama cũng phải nhảy vào cơn bão "Thiết kế đáp ứng" từ năm 2011.

Với sự tăng trưởng nhanh chóng của các thiết bị di động với các kích cỡ màn hình khác nhau, thiết kế website đáp ứng trở thành một nhu cầu tất yếu trong thị trường thiết kế web. Thiết kế đáp ứng mang đến một triết lý hoàn toàn mới đó là càng có nhiều đòi hỏi trong các thiết kế thì càng có thêm nhiều cảm hứng. Và sau đây là 50 thiết kế website công ty phù hợp với mọi thiết bị di động.
 

 

1. Spigot Design

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

2. Illy Issimo

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

3. Less Framework

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 4. Alsacreations

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

5. Andersson Wise Architects

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

6. Jchebly

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

7. Forgotten Presidents

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

8. Regent College

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

9. Halifax Game Jam

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

10 Jon White

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng
 

 11. Golden Isles, GA

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

12. Oxide Interactive

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

13. Food Sense

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

14. Rachel Nabors

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

15. The Modern Gentlemen

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

16. Preeti Cakes

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

17. Always Creative

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

18. Webdagene

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

19. Editorial

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

20. Daniel Vane

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

21. Sphero

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

22. Love & Luxe

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

23. Holidays Apart

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

24. Stuff & Nonsense

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

25. Cantina Dorigati

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

26. Orbital Developments

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

27. Architectural Engineering

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

28. Hundredth Monkey PR

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

29. Center for Investigative Reporting

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

30. Dusty Cartridge

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

31. We Can’t Stop Thinking

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

32. Performance Marketing Awards

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

33. Big Youth

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

34. ChoiceResponse

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

35. Red Bull Music Academy

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

36. Simon Collison

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

37. Sasquatch! Music Festival

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

38. Arrrrcamp Conference

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

39. Clean Air Commute Challenge

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

40. Earth Hour

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

41. Palantir

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

42. Pelicanfly

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

43. Sweet Hat Club

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

44. Launch Kit

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

45. Mike Anderson

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

46. Nordic Ruby Conference

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

47. El Sendero ded Cacao

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

48. Ben Handzo Photography

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

49. 3200 Tigres

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

50. More Hazards More Heroes

50 Thiết kế website công ty phù hợp với mọi nền tảng

 

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions