40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Thứ sáu - 01/08/2014 22:30

Cùng với màu sắc và cách bố cục nội dung thì kiểu chữ cũng đóng một vai trò không kém phần quan trọng trong việc tạo ra một website đẹp và sáng tạo.

Cùng với màu sắc và cách bố cục nội dung thì kiểu chữ cũng đóng một vai trò không kém phần quan trọng trong việc tạo ra một website đẹp và sáng tạo.

Mặc dù gần đây có nhiều công nghệ mới được sử dụng trong việc thiết kế website, tuy nhiên đối với việc tận dụng kiểu chữ như là một yếu tố trang trí web thay vì dùng hình ảnh thì vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết ngày hôm nay, Ngôi Sao Số sẽ giới thiệu với các bạn 40  thiết kế web dùng kiểu chữ để trang trí. Những ví dụ này chắc chắn sẽ gợi ý cho các bạn những ý tưởng mới để đem đến sự độc đáo cho website của mình.

Why you love Christmas

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Pack

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

RSQ

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Département Créatif

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Antro

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Ride Barstow

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Curt’s Special Recipe

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Present Plus

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

The Design Files Open House

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

The Status Bureau

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Cultivated Wit

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

The Office of Jason James

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Design Week Portland

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Niché

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Mooncamp

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Whoa Nelly Catering

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Knuckles Industries

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Miss Mary’s Morning Elixir

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Jun Duffy

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Oli Lisher

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Flandria

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Dickson Fong

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

JRDN SPRW

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Another Pony

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

The Prince Ink Company

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Mark Simonson

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

The Hub Coffee & Bicycles

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Plain

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Ryan Feerer

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Wild Blue

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Red Antler

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Ousback

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Emporium Pies

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Handiemail

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Exposure

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Beat The Poet

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Shipping & Receiving Bar

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Design for Good

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo

Mercer Tavern

40 thiết kế web với kiểu chữ cực kỳ đẹp và sáng tạo


Tác giả bài viết: Steppe