30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

Thứ sáu - 01/11/2013 14:36

Cảm hứng là một phần quan trọng trong thiết kế website. Để có được cảm hứng, bạn cần nắm bắt các xu hướng hiện tại, xu hướng mới nổi lên và xu hướng sẽ thịnh hành trong tương lai.

Chuỗi bài liên quan

Cảm hứng là một phần quan trọng trong thiết kế website. Để có được cảm hứng, bạn cần nắm bắt các xu hướng hiện tại,  xu hướng mới nổi lên và xu hướng sẽ thịnh hành trong tương lai. Trong bộ sưu tập ngày hôm nay Ngôi Sao Số giới thiệu với các bạn, các bạn sẽ tìm thấy những thiết kế website đầy sáng tạo và xu hướng mới với cách bố trí tối thiểu, di chuyển ngang ấn tượng, hình ảnh sạch sẽ và đơn giản. Chúng tôi hy vọng rằng 30 mẫu website mới lạ, thoát khỏi phong cách truyền thống sẽ truyền cảm hứng cho các bạn.

01. Alchemy

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

02. Svkariburnu

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

03. HOWLT

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

04. Coopers Original Pale Ale

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

05. Vasan Arts

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

06. The Wes Anderson Collection

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

07. Fishfinger

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

08. Simulateur d_avion à 360°

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

09. Lacanche Vintage

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

10. Michel Cardon Panurge

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

11. Actualízala

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

12. JAX Aviation

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

13. Fillet

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

14. Quartel Design

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

15. Nebber

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

16. Town Centre Car Parks

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

17. Diogo Alvares – Magic World

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

18. The Design Files Open House

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

19. Canalsat Sports

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống
 

20. Pauliusribokas

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

21. Intuitiva Marketing & Propaganda

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

22. Synthview

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

23. Think Places

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

24. Remote Control Tourist

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

25. Robby Leonardi

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

26. Museum of Mario

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

27. Say No To Chemical Weapons

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

28. Eklè_Ej – Fall Winter 2013

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

29. Moroccan Gigolos – Le film

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

30. SAP Mobile Consumer Trends

30 thiết kế website thoát khỏi bố cục truyền thống

 

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions