30 Thiết kế trang web công ty cực độc

Thứ hai - 11/11/2013 21:42

Sử dụng kết cấu tốt trong các thiết kế web của bạn có thể làm cho các search engine, là các công cụ tìm kiếm như Google Search, Yahoo Search ... tìm ra trang web nhanh hơn. Các trang web đặc trưng về công ty sử dụng các kết cấu và cách bố trí khác nhau.

Chuỗi bài liên quan

Sử dụng kết cấu tốt trong các thiết kế web của bạn có thể làm cho các search engine, là các công cụ tìm kiếm như Google Search, Yahoo Search ... tìm ra trang web nhanh hơn. Các trang web đặc trưng về công ty sử dụng các kết cấu và cách bố trí khác nhau.

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 30 website công ty tốt về kết cấu và cách bố trí, bạn có thể tham khảo thêm giải pháp thiết kế website công ty của chúng tôi. Hãy cố gắng xem cách bố trí của các website này nó sẽ cho bạn rất rất nhiều thông tin bổ ích để bạn có thể bố cục website của mình tốt hơn. Bắt đầu nào ...

1. Banger’s

Textured website design example: Banger's

2. Big Daddy Weave

Textured website design example: Big Daddy Weave

3. Jopp

Textured website design example: Jopp

4. Gold Top Cider

Textured website design example: Gold Top Cider

5. The Lost Thing

Textured website design example: The Lost Thing

6. SVN2FTP

Textured website design example: SVN2FTP

7. me & oli

Textured website design example: me & oli

8. Hollister Co.

Textured website design example: Hollister Co.

9. W.Brett Wilson

Textured website design example: W.Brett Wilson

10. Cookiesound

Textured website design example: Cookiesound

11. Elaine Fisher

Textured website design example: Elaine Fisher

12. Leaders – The Conference

Textured website design example: Leaders - The Conference

13. Neutral Milk Hotel

Textured website design example: Neutral Milk Hotel

14. Empire Vintage

Textured website design example: Empire Vintage

15. Gangibob

Textured website design example: Gangibob

16. Von Dutch

Textured website design example: Von Dutch

17. These Are Things

Textured website design example: These Are Things

18. Adrian Baxter

Textured website design example: Adrian Baxter

19. tabspresso

Textured website design example: tabspresso

20. The Peach Design

Textured website design example: The Peach Design

21. Maryland Craft Beer Festival

Textured website design example: Maryland Craft Beer Festival

22. Thismanslife

Textured website design example: Thismanslife

23. Colleen Clapp

Textured website design example: Colleen Clapp

24. Andy German

Textured website design example: Andy German

25. Paid to Exist

Textured website design example: Paid to Exist

26. Loysel’s Toy

Textured website design example: Loysel's Toy

27. Luhse Tea

Textured website design example: Luhse Tea

28. Francesco Mugnai

Textured website design example: Francesco Mugnai

29. Barcamp Omaha 2012

Textured website design example: Barcamp Omaha 2012

30. The Thomas Oliver Band

Textured website design example: The Thomas Oliver Band

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions