25 trang web tốt dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

Thứ sáu - 11/10/2013 09:52

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu thêm 25 trang web có thiết kế tốt của các tổ chức phi lợi nhuận. Với các tổ chức phi lợi nhuận luôn luôn làm việc với nguồn ngân sách hạn chế, họ có nhu cầu cho một trang web hiệu quả và ngày càng có nhiều tổ chức có nhu cầu này và đặt ưu tiên hàng đầu với việc xây dựng trang web.

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu thêm 25 trang web có thiết kế tốt của các tổ chức phi lợi nhuận. Với các tổ chức phi lợi nhuận luôn luôn làm việc với nguồn ngân sách hạn chế, họ có nhu cầu cho một trang web hiệu quả và ngày càng có nhiều tổ chức có nhu cầu này và đặt ưu tiên hàng đầu với việc xây dựng trang web.

Nếu tổ chức doang nghiệp bạn đang tìm kiếm một giải pháp xây dựng trang web chuyên nghiệp cho tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi sẵn sàng có giải pháp xây dựng website miễn phí cho doanh nghiệp bạn

 

Women’s Refugee Commission

Women's Refugee Commission

 

Chernobyl Heart

Chernobyl Heart

 

William Blake House

William Blake House

 

You’re the Youth

You're the Youth

 

Blood: Water Mission

Blood: Water Mission

 

Commendable Kids

Commendable Kids

 

Hispanic Religious Partnership

Hispanic Religious Partnership

 

YWAM Ozarks

YWAM Ozarks

 

Urban Society for Aboriginal Youth

Urban Society for Aboriginal Youth

 

Kentucky Rescue and Restore

Kentucky Rescue and Restore

 

Invisible Bracelet

Invisible Bracelet

 

The Walk to Washington

The Walk to Washington

 

The Rockstar Foundation

The Rockstar Foundation

 

1Love

1Love

 

Confidence Coalition

Confidence Coalition

 

Cool the Earth

Cool the Earth

 

Bill & Melinda Gates Foundation

Bill & Melinda Gates Foundation

 

The Cara Program

The Cara Program

 

The Life Music Foundation

The Life Music Foundation

 

The Jewish Community Center of Greater Pittsburgh

The Jewish Community Center of Greater Pittsburgh

 

Omid for Iran

Omid for Iran

 

Yes I am Precious

Yes I am Precious

 

Charleston Parks Conservancy

Charleston Parks Conservancy

 

Acts 29 Network

Acts 29 Network

 

Desiring God

Desiring God

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions