25 thiết kế trang web bố cục màu sắc tốt

Thứ tư - 20/11/2013 21:12

Khi thiết kế trang web, một trong những thách thức phổ biến nhất là ý tưởng cho màu sắc bố cục thông minh hiệu quả. Nhiều trường hợp các trang web sử dụng màu sắc không được xác định hay dựa vào các tiêu chí thương hiệu dễ làm cho website trở nên lòe loẹt, bởi bộ nhận diện thương hiệu hiện có của công ty cần phải được áp dụng triệt để vào thiết kế.

Chuỗi bài liên quan

Khi thiết kế trang web, một trong những thách thức phổ biến nhất là ý tưởng cho màu sắc bố cục thông minh hiệu quả. Nhiều trường hợp các trang web sử dụng màu sắc  không được xác định hay dựa vào các tiêu chí thương hiệu dễ làm cho website trở nên lòe loẹt, bởi bộ nhận diện thương hiệu hiện có của công ty cần phải được áp dụng triệt để vào thiết kế.

Tuy nhiên, khi bạn đang phải đối mặt với quyết định màu sắc rất nhiều lựa chọn, trong khi nó luôn luôn là một phần quan trọng của thiết kế, màu sắc có thể được sử dụng để làm cho một trang web nổi bật và thu hút sự chú ý. Thì bạn có thể tìm hiểu trong bài viết này. Bạn sẽ tìm thấy 25 ví dụ về thiết kế web sử dụng rất nhiều màu sắc hiệu quả trong việc phân bổ màu sắc. Nếu bạn không phải là chuyên gia thương hiệu bạn cũng có thể tham khảo thêm giải pháp thiết kế web của chúng tôi.

Clique

25 Beautifully Colorful Websites

MintTwist

Cyclemon

25 Beautifully Colorful Websites

svkariburnu

25 Beautifully Colorful Websites

PandoraBox

25 Beautifully Colorful Websites

Toasted Digital

25 Beautifully Colorful Websites

White Rhino

25 Beautifully Colorful Websites

Actualizala

25 Beautifully Colorful Websites

 

Inova-Ria Games

25 Beautifully Colorful Websites

Edwin Eddie Diaz

25 Beautifully Colorful Websites

Activate Media

25 Beautifully Colorful Websites

Milkable

25 Beautifully Colorful Websites

Diplomatic-Cover

25 Beautifully Colorful Websites

Draftfcb

25 Beautifully Colorful Websites

RVLT

25 Beautifully Colorful Websites

 

Greyp Bikes

25 Beautifully Colorful Websites

Polecat

25 Beautifully Colorful Websites

Brand Village

25 Beautifully Colorful Websites

Studio MPLS

25 Beautifully Colorful Websites

Macaw

25 Beautifully Colorful Websites

Made by Joyce

25 Beautifully Colorful Websites

Taasky

25 Beautifully Colorful Websites

Fostr

25 Beautifully Colorful Websites

ProcessWire

25 Beautifully Colorful Websites

TriplAgent

25 Beautifully Colorful Websites

Tác giả bài viết: TheWall
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions