24 font chữ tham khảo cho thiết kế website - Phần 2

Thứ tư - 09/10/2013 20:47

Trong bài trước, Ngôi Sao Số đã giới thiệu phần 1 của "24 font chữ tham khảo cho thiết kế website". Hôm nay, Ngôi Sao Số xin giới thiệu tiếp với các bạn phần 2.

Trong bài trước, Ngôi Sao Số đã giới thiệu phần 1 của "24 font chữ tham khảo cho thiết kế website". Hôm nay, Ngôi Sao Số xin giới thiệu tiếp với các bạn phần 2.

13. Amatic - Download font

 Amatic

Một thiết kế mới mẻ với font chữ hẹp và đậm của nhà thiết kế Vernon Adams. Font chữ này gồm cả chữ hoa và chữ thường.

FORMAT: TTF

14. Journal - Download font

 www.dafont.com/journal.font

Được thiết kế bởi Hans Gerhard Meier

FORMAT: TTF

15. Mari & David - Download font

free handwriting fonts
Có cả font số và chữ cho phiên bản free

Được thiết kế bởi Rodrigo German

FORMAT: TTF

16. DHD Cool: Regular - Download font

free handwriting fonts

Được thiết kế bởi Konrad Bednarksi

FORMAT: TTF

17. Sumitra Download font

free handwriting fonts
Font chữ viết tay kiểu thư pháp với nhiều tính năng linh hoạt

Được thiết kế bởi Ananda Maharjan (người Nepal)

FORMAT: TTF

18. LSTK Clarendon - Download font

free handwriting fonts


Thiết kế của Studio Elastik

FORMAT: OTF

19. Mawn's Handwriting - Download font

free handwriting fonts

Thiết kế của Måns Grebäck

FORMAT: OTF

20. Bispo - Download font

free handwriting fonts

Thiết kế của Jackson Alves

FORMAT: OTF

21. Scribulous Scrawlin' - Download font

free handwriting fonts

Thiết kế của Alphabeta85

FORMAT: OTF

22. Linny - Download font

free handwriting fonts

Thiết kế của Maya

FORMAT: TTF

23. Fatstack - Download font

free handwriting fonts

Thiết kế của Blambot Comic Fonts and Lettering

FORMAT: OTF

24. Soft Sugar- Download font

free handwriting fonts

FORMAT: TTF

Tác giả bài viết: Steppe