Module tra cứu văn bằng

Thứ ba - 29/10/2013 10:51

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-026
Thể loại Hệ thống
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) 1.000.000 VNĐ/ năm
Hạn bàn giao 5 ngày
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

 
Với số lượng học sinh lớn, việc tra cứu văn bằng tốt nghiệp học sinh của các trường, phòng, sở giáo dục...còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi tư vấn và đưa ra giải pháp hữu hiệu: module tra cứu văn bằng tốt nghiệp.

Tính năng trang chủ


Tra cứu văn bằng tốt nghiệp (Sử dụng cho các Sở giáo dục): Các tiêu chí tra cứu có thể là Số CMND, Tên, SBD, Số hiệu bằng. Danh sách tìm kiếm được sẽ hiển thị tất cả các thông tin trùng khớp. Kết quả tra cứu chi tiết có thể trình bày thông tin chi tiết của văn bằng, bao gồm:
 • Họ và tên
 • Ngày, tháng, năm sinh:
 • Nơi sinh:
 • Giới tính:
 • Dân tộc:
 • Học sinh trường:
 • Khóa thi:
 • Hội đồng thi:
 • Xếp loại tốt nghiệp:
 • Hình thức đào tạo:       
 • Số hiệu bằng:
 • Số vào sổ cấp bằng:
 • Số báo danh:
 • Số CMT:

Ngoài các chức năng tra cứu, module còn có đầy đủ các chức năng quản lý như:

 • Quản lý các trường.
 • Quản lý chuyên ngành.
 • Quản lý bậc đào tạo.
 • Quản lý loại hình đào tạo.
 • Quản lý xếp loại tốt nghiệp.
 • Nhập dữ liệu từ file excel.
 • Xuất dữ liệu sang excel.
 • Cấu hình module.

Ghi chú: Các module có thể được cập nhật thêm tính năng, module có thể có nhiều tính năng hơn so với các thông số ở mục này do chúng tôi thường xuyên cập nhật tính năng cho module.