Module quản lý video

Thứ sáu - 03/05/2013 14:37

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-012
Thể loại Hệ thống
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) n/a
Hạn bàn giao Ngay lập tức
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

  • Module thể hiện video clip theo từng chủ đề. (ví dụ: giới thiệu công ty, sản phẩm và dịch vụ …).
  • Các videoclip này chạy trên công nghệ JW Player giúp load nhanh hơn, thể hiện bố cục chuyên nghiệp.

Tính năng trang chủ

  • Giao diện tính năng video clip
  • Quản lý video
  • Thư viện anh
  • Tính năng quản trị
  • Thêm, xóa, sửa chủ đề
  • Thêm, xóa sửa video trong chủ đề

Ghi chú: Các module có thể được cập nhật thêm tính năng, module có thể có nhiều tính năng hơn so với các thông số ở mục này do chúng tôi thường xuyên cập nhật tính năng cho module.