Module quản lý thành viên

Thứ sáu - 03/05/2013 10:42

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-010
Thể loại Hệ thống
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) n/a
Hạn bàn giao Ngay lập tức
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

 • Quản lý thành viên và module tích hợp vào các hệ thống module : sản phẩm, hỏi đáp, sàn giao dịch bất động sản…
 • Quản trị kích hoạt đăng ký thành viên, thêm thành viên mới, quản lý các thành viên đã đăng ký.

Tính năng trang chủ

 • Thành viên không thuộc quản trị:
 • Đăng ký
 • Đăng nhập
 • Thực hiện một số tín năng của website chỉ dành cho thành viên ( đăng kí mua hàng, comment.....)
 • Hiển thị các nội dung và thông tin của người dùng khi đăng nhập và vào phần thông tin cá nhân
 • cập nhật thông tin cá nhân

Tính năng quản trị

 • Quản trị viên:
 • Lấy lại mật khẩu người dùng khi người dùng yêu cầu
 • Khóa, xóa, tạo tài khoảng người dùng
 • Phân quyền người dùng

Ghi chú: Các module có thể được cập nhật thêm tính năng, module có thể có nhiều tính năng hơn so với các thông số ở mục này do chúng tôi thường xuyên cập nhật tính năng cho module.