Module quản lý quảng cáo

Thứ năm - 02/05/2013 23:26

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-009
Thể loại Hệ thống
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) n/a
Hạn bàn giao Ngay lập tức
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

  • Module quản cáo là module cho phép doanh nghiệp đăng các quản cáo của mình hoặc đối tác lên website

Tính năng trang chủ

  • Hiển thị các nội dung quản cáo vị trí trái, phải, banner theo ý muốn.

Tính năng quản trị

  • Cấu hình module
  • Vị trí hiển thị quảng cáo
  • Quản lý quảng cáo:
  • Thời gian có hiệu lực của quảng cáo
  • Link liên kết quảng cáo
  • Kích thước quảng cáo

Ghi chú: Các module có thể được cập nhật thêm tính năng, module có thể có nhiều tính năng hơn so với các thông số ở mục này do chúng tôi thường xuyên cập nhật tính năng cho module.