Module quản lý liên hệ

Thứ sáu - 26/04/2013 15:17

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-006
Thể loại Hệ thống
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) n/a
Hạn bàn giao Ngay lập tức
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

  • Cho phép người dùng gởi thông tin liên hệ, thắc mắt hoặc yêu cầu đến người quản trị website
  • Thông tin liên hệ có thể cấu hình gởi diến hệ thống và email người quản trị

Tính năng trang chủ

  • Hiển thị các phòng ban hoặc chi nhánh để khách hàng liên hệ.
  • Hiển thị các bộ phận liên hệ theo email.
  • Xem và phản hồi các liên hệ trực tiếp trong hệ thống.

Tính năng quản trị

  • Cấu hình email nhận thông tin liên hệ.
  • Thêm xóa bộ phận nhận thông tin liên hệ