Module quản lý hỏi đáp

Thứ ba - 29/10/2013 09:44

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-017
Thể loại Hệ thống
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) n/a
Hạn bàn giao Ngay lập tức
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

  • Module Question and answers (Hỏi và đáp) cho phép khách truy cập gửi câu hỏi đến Ban Quản Trị website. Người quản lý module sẽ trả lời và câu hỏi sẽ được hiển thị lên hệ thống để mọi người cùng tra cứu.
  • Phiên bản nâng cao của module còn cho phép xây dựng một thư viện dữ liệu hỏi đáp bằng cách cho phép thành viên tham gia trả lời, đánh giá
 

Tính năng cơ bản


- Form gửi câu hỏi dành cho khách

Cho phép khách truy cập gửi câu hỏi. Form câu hỏi gồm có: Họ và tên, địa chỉ email, Tiêu đề, nội dung câu hỏi, mã chống spam.

- Gửi email cho người hỏi và người quản trị

- Hệ thống tự động gửi email cho người hỏi và người quản trị khi có câu hỏi gửi tới.

- Hệ thống tự động gửi email tới người hỏi khi người quản trị trả lời.

- Trang chủ module

- Trình bày form gửi câu hỏi.

- Block Global trình bày danh sách các câu hỏi mới nhất đã được trả lời.

Ghi chú:  List tên sử dụng Block HTML => không cần lập trình.

- Trang danh sách các câu hỏi đã được giải đáp

- List toàn bộ các câu hỏi đã được giải đáp (theo tiêu đề) được phân trang 25 câu/trang theo thứ tự từ mới đến cũ.

- Khách truy cập có thể click vào tiêu đề để xem chi tiết nội dung câu hỏi.

- Phần quản trị

- Người quản trị module được xem, sửa, xóa và trả lời câu hỏi. Câu hỏi được trả lời mặc nhiên sẽ được kích hoạt để hiển thị lên trang chủ.

- Có bộ lọc để lọc các câu hỏi đã trả lời, chưa trả lời.


Tính năng nâng cao (Gói Pro)


- Quản lý đối tượng được gửi câu hỏi.

- Cho phép cấu hình đối tượng được gửi câu hỏi (tất cả/ thành viên/ quản trị/ nhóm thành viên).

- Quản lý câu hỏi theo chủ đề

- Cho phép người quản trị quản lý câu hỏi theo chủ đề và trình bày câu hỏi ra ngoài theo chủ đề. (Bộ lọc ở phần quản trị sẽ bổ dung khả năng lọc câu hỏi theo chủ đề)

- Quản lý người được phép trả lời

- Cấp phép cho người quản trị nào được trả lời câu hỏi ở chủ đề nào.

- Email báo câu hỏi sẽ được gửi tới người được cấp phép trả lời thay vì chỉ được gửi tới người quản trị.

- Tìm kiếm

- Cho phép tìm kiếm chung toàn hệ thống, tìm kiếm ở module và tìm kiếm trong Admin Control Panel.

- Đính kèm file - Cho phép ngưòi hỏi đính kèm file (Zip, Rar, jpg, gif)
- Thành viên trả lời câu hỏi - Cho phép các thành viên hệ thống tham gia trả lời câu hỏi.
- Chọn câu trả lời hay nhất - Cho phép người hỏi đánh giá và lựa chọn câu trả lời hay nhất.
- Đánh giá theo thang bảng điểm

- Cho phép quản lý cấu hình hệ thống điểm:

+ Điểm đặt câu hỏi. (Ví dụ: đặt câu hỏi được +1 điểm)

+ Điểm cho người trả lời 1 câu hỏi đầu tiên. (ví dụ +5 điểm)

+ Điểm cho những người trả lời câu hỏi tiếp theo. (ví dụ +3 điểm)

+ Điểm khi 1 câu trả lời được ngưòi hỏi đánh giá hay nhất. (ví dụ +10 điểm)

- Nạp điểm để được hỏi

- Mỗi câu hỏi bị trừ 1 số điểm nhất định.

- Yêu cầu người hỏi phải có 1 số điểm nhất định=> người hỏi phải mua điểm hoặc tích cực tham gia trra lời câu hỏi.

 


Ghi chú: Các module có thể được cập nhật thêm tính năng, module có thể có nhiều tính năng hơn so với các thông số ở mục này do chúng tôi thường xuyên cập nhật tính năng cho module.