Module quản lý hồ sơ học sinh

Thứ ba - 29/10/2013 10:30

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-021
Thể loại Giáo dục - Du học
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) 1.000.000 VNĐ/ năm
Hạn bàn giao Ngay lập tức
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

  • Module là công cụ cho phép trường học quản lý học sinh, sinh viên của mình bằng 2 hình thức: online hoặc offline tùy theo nhu cầu của mình

Tính năng trang chủ

  • Quản lý theo các năm học, khóa học, lớp học.
  • Quản lý học sinh: quản lý các thông tin về học sinh.
  • Hỗ trợ việc chuyển học sinh giữa các năm và giữa các lớp.

Ghi chú: Các module có thể được cập nhật thêm tính năng, module có thể có nhiều tính năng hơn so với các thông số ở mục này do chúng tôi thường xuyên cập nhật tính năng cho module.