Module đăng ký học trực tuyến

Thứ ba - 29/10/2013 09:55

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-019
Thể loại Giáo dục - Du học
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) 1.000.000 VNĐ/ năm
Hạn bàn giao Ngay lập tức
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

Module này cho phép thiết lập hệ thống đăng ký và quản lý học trực tuyến cho các trung tâm và cơ sở giáo dục. Module có đầy đủ chức năng từ giới thiệu chương trình học cho tới việc tổ chức, quản ký lớp học, lịch học, thu học phí...

Tính năng

1. Quản lý chương trình học    

- Thêm, sửa, xóa 1 chương trình học.
- Thông tin chương trình học bao gồm:
•    Tên chương trình học.
•    Mã số chương trình học:
•    Giới thiệu về chương trình học.
Khi học viên xem danh sách chương trình học thì hệ thống tự liệt kê các khóa học cùng các thông tin của khóa học ra để học viên xem và lựa chọn. Nếu 1 chương trình chưa được tạo các khóa học sẽ báo chưa  có khóa học cho chương trình này.

2. Quản lý các khóa học (để học viên đăng ký.)    
- Thêm, sửa, xóa các cấu hình cho khóa học.
- Thông tin cấu hình cho 1 khóa học bao gồm:
•    Tên khóa học. (Ví dụ: Khóa học chứng chỉ tin học bằng A – học sáng)
•    Tên khóa học thực tế (Do hệ thống đánh số tự động, lấy từ tên chương trình học và số thứ tự khóa học)
•    Mã khóa học (Do hệ thống đánh tự động, lấy từ mã số chương trình học và số thứ tự khóa học)
•    Thuộc chương trình học.
•    Thời khóa biểu: ngày học (thứ), giờ học (giờ bắt đầu, giờ kết thúc).
•    Số lượng học viên tối đa.
•    Học phí (VNĐ).
•    Giới thiệu về khóa học.

3. Tra cứu chương trình học và khóa học (dành cho khách truy cập đăng ký)    
- Khách truy cập có thể xem danh sách chương trình học và các khóa học tương ứng cũng như thông tin chi tiết từng khóa học. Có nút đăng ký để chuyển sang trang đăng ký học.
- Có thể phân loại khóa học theo từng chủ đề thông qua block menu chủ đề khóa học.
- Trên trang chi tiết khóa học sẽ trình bày danh sách 10 học viên mới đăng ký + danh sách các học viên đã đăng ký.

4. Form đăng ký dành cho người truy cập    
•    Tên học viên đăng ký,
•    Chứng minh nhân dân,
•    Số ĐT,
•    Địa chỉ mail,
•    Khóa học (được tự động chèn vào khi click nút đăng ký trên mỗi khóa học)
•    Ghi chú: (Kỳ vọng về khóa học…. các yêu cầu khác…)
•    Mã chống spam.

5. Quản lý lớp học (Lớp học chỉ phát sinh khi có bắt đầu có học viên đăng ký và ở trạng thái “mở”)
Tất cả những học viên đã đăng ký và ở trạng thái “chưa duyệt” đều không được xếp lớp. Tiêu chí “Chưa duyệt” tùy đơn vị quản lý định nghĩa, có thể là chưa đóng học phí hoặc chưa xác minh thông tin.

Ba bảng dữ liệu sau có thể mở rộng hoặc thu gọn:
- Các thông tin về khóa học (nạp từ cấu hình khóa học):
•    Tên khóa học. (Ví dụ: Khóa học chứng chỉ tin học bằng A – học sáng)
•    Thuộc chương trình học.
•    Thời khóa biểu: ngày học (thứ), giờ học (giờ bắt đầu, giờ kết thúc).
•    Số lượng học viên tối đa.
•    Học phí (VNĐ).
•    Giới thiệu về khóa học.
- Danh sách học viên, thể hiện các cột:
•    STT
•    Tên học viên đăng ký,
•    Số ĐT,
•    Địa chỉ mail,
•    Số CMT
•    Tình trạng: chưa duyệt (chưa đóng học phí)/mở (đang học thử)/đã khóa (học chính thức). Thông tin này có thể thay đổi bằng 1 click.
•    Chức năng: Sửa/Xóa
- Thông tin lớp học:
•    Tên lớp (Do hệ thống đánh số tự động, lấy từ tên chương trình học và số thứ tự khóa học)
•    Mã lớp (Do hệ thống đánh tự động, lấy từ mã số chương trình học và số thứ tự khóa học)
•    Trạng thái lớp học: Mở/Đóng. (Hệ thống tự xác định). Lớp học ở trạng thái mở khi bắt đầu có 1 học viên đăng ký và đóng khi có đủ học viên đăng ký. Khi lớp học đã đóng, học viên đăng ký mới sẽ được tự động đẩy sang lớp khác, chỉ khi có can thiệp của người quản trị bằng cách sửa trực tiếp thông tin đăng ký của học viên thì mới có sự chuyển lớp.
•    Phòng học: Admin điền.
•    Ngày khai giảng:
•    Ngày bế giảng.
•    Tên giáo viên.
•    Ghi chú:
 

6. Quản lý đơn đăng ký học    
Có bộ lọc tìm kiếm cho phần quản lý đơn đăng ký học, có thể lọc theo:
•    Từ khóa.
•    Khóa học.
•    Lớp học.
•    Thời gian đăng ký.
•    Tình trạng.
Danh sách các đơn đăng ký được trình bày theo các cột:
•    STT
•    Tên học viên đăng ký,
•    Số ĐT,
•    Địa chỉ mail,
•    Khóa học,
•    Lớp học (Hệ thống tự điền và có thể sửa)
•    Ngày giờ đăng ký.
•    Tình trạng: chưa duyệt chưa duyệt (chưa đóng học phí)/mở (đang học thử)/đã khóa (học chính thức). Thông tin này có thể thay đổi bằng 1 click.
•    Chức năng: Xem, Sửa, Xóa.