Module tuyển dụng - tìm việc

Thứ hai - 28/10/2013 22:48

1. Khái quát moduleĐơn giá
Liên hệ
Mã sản phẩm: MOD-018
Thể loại Tuyển dụng - Việc làm
Kiểu Module
Bản quyền Sử dụng cho 1 tên miền
Phiên bản 1.00
Yêu cầu hệ thống Linux - PHP Version > 5.2x - Mysql
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Bảo hành 1 Năm
Bảo hành thêm (*) 1.000.000 VNĐ/ năm
Hạn bàn giao Ngay lập tức
Tác giả NGÔI SAO SỐ Solutions
Demo n/a

(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm
hết hạn bảo hành miễn phí.


2. Chi tiết module

Giới thiệu module

  • Module Tuyển dụng - tìm việc cho phép bạn cung cấp dịch vụ trọn gói về tuyển dụng và tìm viẹc cho cả 2 đối tượng khách hàng (nhà tuyển dụng và các ứng viên đang tìm việc).
  • Với module này, việc xây dựng một website tương tự như Vietnamworks là trong tầm tay. Ngoài ra với nền tảng ạnh mẽ của NukeViet, website sẽ có nhiều chức năng cực kỳ ưu việt.
  • Module dành cho doanh nghiệp (nhà tuyển dụng) đăng thông tin tuyển dụng. Với module này, bạn có thể xây dựng một website tuyển dụng - việc làm vô cùng chuyên nghiệp cho địa phương mình.

Tính năng

  • Module này là một tổ hợp các module chức năng giúp bạn xây dựng một website đầy đủ để cung cấp dịch vụ việc làm có thu phí.


1

Module Tìm việc (jobseekers)

Module dành cho người tìm việc (ứng viên) tạo hồ sơ.

1.1

Thông tin cá nhân (jobinfo - dành cho thành viên)

Sử dụng module riêng ngoài module User của hệ thống NukeViet (nạp từ hệ thống và cho phép sửa lại):

- Họ và tên thật (có thể tùy chọn ẩn đối với nhà tuyển dụng).

- Ngày sinh.

- Giới tính.

- Tình trạng hôn nhân.

- Quốc tịch.

- Địa chỉ (có thể tùy chọn ẩn đối với nhà tuyển dụng).

- Quốc gia.

- Thành phố.

- Số điện thoại (có thể tùy chọn ẩn đối với nhà tuyển dụng).

1.2

Hồ sơ ứng viên (jobprofile)

Dành cho user, 1 ứng viên có thể tạo nhiều hồ sơ.

 

- Thêm hồ sơ:

+ Thông tin chung:

- Bằng cấp cao nhất. (Chọn trong danh sách: Trung học, Trung cấp, Cao đẳng, Cử nhân, Kỹ Sư, Thạc Sĩ, Tiến sĩ, Dược Sĩ, Bác sĩ, Khác)

- Số năm kinh nghiệm (tự điền)

- Trình độ ngoại ngữ (Chọn ngoại ngữ và trình độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Bản ngữ). Mỗi ứng viên được chọn tối đa 3 ngoại ngữ.

- Công việc gần đây nhất (tự điền, không bắt buộc)

- Công ty gần đây nhất (tự điền, không bắt buộc)

- Cấp bậc hiện tại (bắt buộc, chọn trong danh sách: Mới tốt nghiệp/thực tập sinh, nhân viên, trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc, tổng giám đốc điều hành, phó chủ tịch, chủ tịch).

- Vị trí mong muốn (tự điền, bắt buộc)

- Cấp bậc mong muốn (bắt buộc, chọn trong danh sách)

- Nơi làm việc (bắt buộc, chọn trong danh sách, có thể chọn nhiều)

- Ngành nghề (bắt buộc, chọn trong danh sách, có thể chọn nhiều).

- Mức lương mong muốn (chọn 1 trong 2 tùy chọn: thỏa thuận hoặc Tự điền giá trị USD/tháng).

- Chọn loại hồ sơ (ẩn/công cộng)

+ Thông tin chi tiết: (text area, sử dụng editor)

- Mục tiêu nghề nghiệp.

- Thành tích nổi bật.

- Kinh nghiệm làm việc.

- Kỹ năng nổi bật.

- Thông tin tham khảo.

+ Lưu nháp hồ sơ/ Gửi hồ sơ lên hệ thống.

 

- Quản lý hồ sơ

- Xem danh sách hồ sơ đã gửi.

- Sửa/xóa hồ sơ.

2

Module Tuyển dụng (employers)

Module dành cho doanh nghiệp (nhà tuyển dụng) đăng thông tin tuyển dụng

2.1

Thông tin doanh nghiệp

+ Thông tin chung:

- Tên công ty (bắt buộc điền).

- Địa chỉ.

- Website.

- Quy mô (số nhân viên).

- Giới thiệu chung về công ty.

+ Thông tin người liên hệ:

- Họ tên:

- Điện thoại:

- Địa chỉ email nhận hồ sơ:

2.2

Thông tin đăng tuyển

+ Hiển thị thông tin chung của công ty(lấy dữ liệu từ thông tin doanh nghiệp, cho phép sửa khác đi mỗi khi đăng tin tuyển dụng mới).

+ Thông tin đăng tuyển:

- Chức danh (tự điền, bắt buộc)

- Mã số: Tự điền, không bắt buộc.

- Cấp bậc: (bắt buộc, chọn trong danh sách)

- Loại hình công việc: (bắt buộc, chọn trong danh sách)

- Mức lương: Cụ thể/ cạnh tranh/ thỏa thuận. Điền số tối thiểu và số tối đa USD/tháng.

- Nơi làm việc (bắt buộc, chọn trong danh sách, có thể chọn nhiều nhưng không quá 3)

- Ngành nghề (bắt buộc, chọn trong danh sách, có thể chọn nhiều nhưng không quá 3).

- Mô tả công việc.

- Yêu cầu công việc.

- Hạn chót nộp hồ sơ.

- Ngôn ngữ hồ sơ (chọn trong danh sách ngôn ngữ)

+ Hiển thị thông tin người liên hệ(lấy dữ liệu từ thông tin người liên hệ của doanh nghiệp, cho phép sửa khác đi mỗi khi đăng tin tuyển dụng mới).

+ Lưu nháp hồ sơ/ Gửi hồ sơ lên hệ thống.

 

- Quản lý tin tuyển dụng

- Xem danh sách tin đăng đã gửi.

- Sửa/xóa tin đăng.

3

Tính năng quản lý

Tính năng dành cho Admin

 

- Quản lý hệ thống

- Quản lý danh sách bằng cấp: Thêm, sửa, xóa, tạo mới.

- Quản lý danh sách ngành nghề: Thêm, sửa, xóa, tạo mới ngành nghề (1 cấp).

- Quản lý cấp bậc công việc.

- Quản lý quốc gia và thành phố.

 

- Quản lý tin tuyển dụng

- Xem danh sách tin tuyển dụng các doanh nghiệp đã tạo và gửi lên hệ thống.

- Từ chối đăng tin tuyển dụng.

- Xóa tin tuyển dụng khỏi hệ thống.

 

- Cấu hình đăng tin tuyển dụng

- Tin tuyển dụng được đăng tự do hoặc qua kiểm duyệt.

- Thông tin thông báo hiển thị khi tin tuyển dụng phải qua kiểm duyệt. (Dùng cho mục đích kiểm duyệt hoặc thu phí)

- Cho hiển thị cả tin tuyển dụng đã hết hạn/ Ẩn tin tuyển dụng đã hết hạn

 

- Quản lý hồ sơ tìm việc

- Xem danh sách hồ sơ thành viên đã tạo và gửi lên hệ thống.

- Từ chối đăng hồ sơ.

- Xóa hồ sơ khỏi hệ thống.

 

- Cấu hình đăng hồ sơ tìm việc

- Hồ sơ được đăng tự do hoặc qua kiểm duyệt.

- Thông tin thông báo hiển thị khi hồ sơ phải qua kiểm duyệt. (Dùng cho mục đích kiểm duyệt hoặc thu phí)

4

Trình bày trang tìm việc

+ Trình bày danh mục công việc:

- Phân loại công việc theo ngành nghề.

- Phân loại công việc theo địa điểm.

- Danh sách công việc theo thời gian gửi.

+ Form tìm kiếm:

- Tìm việc theo từ khóa, ngành nghề và địa điểm.

4.1

Tính năng quản lý danh sách công việc

- Cho phép thành viên đánh dấu danh sách các công việc mà mình cho là đáng chú ý.

- Sửa/xóa danh sách công việc đã lưu.

4.2

Tính năng nộp hồ sơ ứng tuyển

 
 

- Ứng viên nộp hồ sơ

+ Gửi đơn ứng tuyển cho một công việc:

- Tên công việc, tên công ty, tên người liên hệ (lấy tự động).

- Tiêu đề đơn ứng tuyển.

- Tên người ứng tuyển.

- Địa chỉ email người ứng tuyển (lấy tự động).

- Phần giới thiệu ứng viên (text area, tự điền)

- Gửi file đính kèm.

 

- Nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ

+ Xem danh sách hồ sơ gửi đến.

 

- Cấu hình dành cho quản trị

- Nhà tuyển dụng được xem chi tiết hồ sơ gửi đến/ chỉ được xem danh sách hồ sơ gửi đến mà ko được xem chi tiết. (Dùng cho mục đích kiểm duyệt thu phí)

5

Trình bày trang danh sách ứng viên

+ Trình bày danh mục hồ sơ ứng viên:

- Danh sách hồ sơ theo ngành nghề.

- Danh sách hồ sơ theo địa điểm.

+ Form tìm kiếm:

- Tìm hồ sơ theo từ khóa, ngành nghề và địa điểm.

5.1

Tính năng quản lý danh sách hồ sơ ứng viên

- Cho phép nhà tuyển dụng đánh dấu danh sách các hồ sơ mà mình cho là đáng chú ý.

- Sửa/xóa danh sách hồ sơ đã lưu.

5.2

Tính năng liên hệ ứng viên

 
 

- Nhà tuyển dụng liên hệ ứng viên.

Nhà tuyển dụng được xem chi tiết và liên hệ với ứng viên bằng cách gửi mail thông qua hệ thống.

 

- Cấu hình dành cho quản trị

- Bật tắt tính năng cho phép nhà quản trị được tự do xem chi tiết hồ sơ và liên lạc ứng viên hay không.

- Cho phép cấu hình từng nhà tuyển dụng được xem bao nhiêu hồ sơ. (Dùng cho mục đích thu phí)