Quy trình xây dựng website tại NGÔI SAO SỐ Solutions

Thứ bảy - 11/05/2013 15:45

Các quy trình xây dựng website tại Ngôi Sao Số

STT Nội dung Công việc của
NGÔI SAO SỐ SOLUTIONS
Công việc của
Quý khách
Số ngày
1 Thu thập thông tin thiết kế web Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng.
Trao đổi lấy ý tưởng với khách hàng về các chức năng của website.
03
Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế website của khách hàng, chúng tôi phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của khàch hàng.
Sử dụng nhận dạng thương hiệu sẵn có xây dựng website.
Lập kế hoạch thực hiện dự án
Căn cứ trên kết quả khảo sát, thông tin do khách hàng cung cấp chúng tôi thiết kế lập cấu trúc cho website và thiết kế chung cho toàn hệ thống.
Viết giải pháp và gửi cho khách hàng
Tiếp nhận giải pháp.

Bổ sung Nội dung của giải pháp
Thống nhất nội dung và giá trị của dự án.
2 Ký hợp đồng Tạm ứng chi phí lần 01 Thanh toán chi phí lần 01 01
Lấy hình ảnh sản phẩm, dữ liệu sản phẩm, dịch vụ ... Cung cấp nội dung
3 Thiết kế giao diện Triển khai thực hiện, dựa trên màu sắc và tông màu chủ đạo của khách hàng đã lựa chọn.
Tiến hành xử lý hiệu ứng ảnh, thu thập tài liệu liên quan
Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tính thẩm mỹ và thống nhất.
Theo dõi tiến độ triển khai dự án.
Chuẩn bị nội dung chi tiết
Chuẩn bị thông tin tên miền
05
4 Demo giao diện website Gửi Demo Giao diện Duyệt Demo giao diện 05
Chỉnh sửa giao diện Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
Tạm ứng chi phí lần 02 Thanh toán chi phí lần 02
5 Lập trình web Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục chức năng chung và hệ thống mô đun (module) cho website.
Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ
Theo dõi tiến độ triển khai dự án. 07
6 Xuất bản (website chạy trên Internet) Tổng hợp nội dung, xây dựng hệ thống theo thiết kế.
Kiểm tra và sửa lỗi.

Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần.
Vận hành thử và thống nhất các, phản hồi ý kiến 02
7 Giai đoạn nghiệm thu Khách hàng duyệt dự án: khách hàng duyệt chất lượng dự án. Theo dõi tiến độ 01
Đăng tải hệ thống: đảm bảo hệ thống chạy tốt.
8 Chuyển giao công nghệ Đào tạo quản trị website, phát triển website. Tiếp nhận phần quản trị website 01
9 Bàn giao Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý
Đánh giá, bảo trì.
Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý 01
Tiếp nhận chi phí Thanh toán chi phí xây dựng Website
10 Phát triển web Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc website