Google đã "phẳng hoá" các sản phẩm của mình như thế nào ?

Thứ năm - 08/08/2013 16:03

Google âm thầm mà không cần phô trương như Windows 8 quá trình phẳng hoá các giao diện của mình. Quá trình này tuy đơn giản nhưng đó là một quá trình sáng tạo của một đội ngũ thiết kế của Google. Mời các bạn cùng điểm qua các bước thiết kế từ đơn giản đến phức tạp của Google.

Google âm thầm mà không cần phô trương như Windows 8 quá trình phẳng hoá các giao diện của mình. Quá trình này tuy đơn giản nhưng đó là một quá trình sáng tạo của một đội ngũ thiết kế của Google. Mời các bạn cùng điểm qua các bước thiết kế từ đơn giản đến phức tạp của Google.

Làm mới logo Google Earth và Google Maps Engine


Google đã

 

Google đã

Google đã

Google đã

Google đã

 

Google đã