Đọc QR Code trên PC với QuickMark_PCv3

Thứ hai - 06/05/2013 13:51

Và đây là giao diện của QuickMark_PCv3, Phần mềm này không nhận dạng được Tiếng Việt. Còn nếu anh em sử dụng Google Chrome thì rất đơn giản, thêm add-on này vào sau đó click chuột phải vào QR CODE là có kết quả tức thì. Thế nhưng nó vẫn không hiển thị được Tiếng Việt

Và đây là giao diện của QuickMark_PCv3, Phần mềm này không nhận dạng được Tiếng Việt. Còn nếu anh em sử dụng Google Chrome thì rất đơn giản, thêm add-on này vào sau đó click chuột phải vào QR CODE là có kết quả tức thì. Thế nhưng nó vẫn không hiển thị được Tiếng Việt.

Phần mềm đọc QR Code trên PC
 

TRƯỚC TIÊN VÀO TRANG NÀY ĐỂ TẠO MỘT HÌNH ẢNH QR CODE

Và đây là giao diện của QuickMark_PCv3

Phần mềm đọc QR Code trên PC

 

Giao diện của bcTester (QuickMark_PCv3)

Phần mềm đọc QR Code trên PC


Cuối cùng là tra kết quả (lưu ý: trước khi tra kết quả cần phải sử dụng con trỏ để lựa chọn vùng hình ảnh QR code), Phần mềm này không nhận dạng được Tiếng Việt

- Còn nếu anh em sử dụng Google Chrome thì rất đơn giản, thêm add-on này vào sau đó click chuột phải vào QR CODE là có kết quả tức thì. Thế nhưng nó vẫn không hiển thị được Tiếng Việt
- Add on này có thể hiển thị Tiếng Việt