Cùng tham khảo 2 bộ nhận diện thương hiệu đáng để học

Thứ bảy - 06/07/2013 09:50

Nếu bạn đang làm công việc thiết kế, bạn không thể bỏ qua bài viết này, cảm hứng đến từ những tác phẩm xuất sắc của các nhà thiết kế trên thế giới sẽ khiến bạn tràn đầy năng lượng và ý tưởng để có thể tiếp tục công việc của mình.

Nếu bạn đang làm công việc thiết kế, bạn không thể bỏ qua bài viết này, cảm hứng đến từ những tác phẩm xuất sắc của các nhà thiết kế trên thế giới sẽ khiến bạn tràn đầy năng lượng và ý tưởng để có thể tiếp tục công việc của mình.

frameLOGIC / Rebranding

Branding & Interface design for Epickk