Canh lề tiêu đề brochure cho hợp lý

Thứ năm - 25/04/2013 16:16

Trong thiết kế brochure thì việc canh lề tiêu đề sao cho đẹp, hợp lý và bắt mắt người xem cũng là một vấn đề mà nhà thiết kế cần biết

Trong thiết kế brochure thì việc canh lề tiêu đề sao cho đẹp, hợp lý và bắt mắt người xem cũng là một vấn đề mà nhà thiết kế cần biết

VÍ DỤ VỀ CANH LỀ TIÊU ĐỀ BROCHURE SAO CHO HỢP LÝ:

Trong ví dụ dưới đây tiêu đề và phụ đề được canh hàng bên trái nhưng dòng nội dung mô tả lại được đặt ở vị trí trung tâm. Điều này không có điểm chung giữa 2 yếu tố - nó không có sự liên kết giữa 2 thành phần với nhau.

Canh lề tiêu đề brochure cho hợp lý

Trong ví dụ bên dưới, Tiêu đề và phụ đề được canh lề trái, nội dung mô tả được canh lề bên phải. Mặc dù 2 yếu tố này canh lề tuy khác nhau, nhưng cạnh của dòng nội dung mô tả bên dưới bám sát dọc cạnh phải bên dưới, điều này tạo ra mối tương đồng bám vào cạnh, đồng thời yếu tố dòng kẻ ngang trên tiêu đề sẽ làm bố cục của trang trông chắc chắn hơn

 

Canh lề tiêu đề cho hợp lý

So sánh 2 ví dụ trên khi đứng cạnh nhau, bạn sẽ thấy được sự khác biệt:

Canh lề tiêu đề cho hợp lý