Bộ nhận dạng thương hiệu mới của các nhà thiết kế thương hiệu quốc tế

Thứ bảy - 06/07/2013 08:20

Ngôi Sao Số Solutions mời bạn xem các thiết kế bộ nhận diện thương hiệu mới nhất của các nhà thiết kế chuyên nghiệp trên thế giới.

Ngôi Sao Số Solutions mời bạn xem các thiết kế bộ nhận diện thương hiệu mới nhất của các nhà thiết kế chuyên nghiệp trên thế giới.

Benevolent Society

identity_001

identity_002

identity_003

identity_004

identity_005

identity_006

identity_007

identity_008

identity_009

identity_010

identity_011

identity_012

identity_013

identity_014

Visual Identity for public libraries

identity_015

identity_016

identity_017

identity_018

identity_019

identity_020

identity_021

identity_022

identity_023

 

 

 

identity_024

 

 

 

identity_025

 

 

 

identity_026

 

 

 

identity_027

 

 

 

identity_028

 

 

 

identity_029

 

 

 

identity_030

 

 

 

SkyForex Identity

identity_031

 

 

 

identity_032

 

 

 

identity_033

 

 

 

identity_034

 

 

 

identity_035

 

 

 

identity_036

 

 

 

Retail Outlets

identity_037

 

 

 

identity_038

 

 

 

identity_039

 

 

 

identity_040

 

 

 

identity_041

 

 

 

identity_042

 

 

 

identity_043

 

 

 

identity_044

 

 

 

identity_045

 

 

 

identity_046

 

 

 

identity_047

 

 

 

identity_048

 

 

 

identity_049

 

 

 

identity_050

 

 

 

identity_051

 

 

 

identity_052

 

 

 

identity_053

 

 

 

identity_054

 

 

 

identity_055

 

 

 

identity_056

 

 

 

identity_057

 

 

 

identity_058

identity_059

identity_060

 

 

 

identity_061